Get Adobe Flash player

Начало.

Последно в съобщения
Последно в обяви
Публикувано на
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ   Община Искър уведомява гражданите, че на 18 април…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ на ЦИК от 29.02.2024г. Във връзка с предстоящите избори…
Публикувано на
ТЕСТВАТ СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА…
Публикувано на
ОБЩИНА ИСКЪР ПОЛУЧИ ПОКАНА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР…
Публикувано на
Плащане на местни данъци и такси към община Искър, Плевен…


Публикувано на 17.04.2024
Icon of Uved Invest Predlojenie RIOSV Uved Invest Predlojenie RIOSV (61.0 KiB)

Публикувано на 09.04.2024
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX-990 с площ 6240 кв.м., находящ се  в кв.66 по плана на с.Долни Луковит ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX-990 с площ 6240 кв.м., находящ се в кв.66 по плана на с.Долни Луковит (179.7 KiB)

Публикувано на 09.04.2024
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII с площ 3961 кв.м., находящ се  в кв.29 по плана на с.Староселци ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII с площ 3961 кв.м., находящ се в кв.29 по плана на с.Староселци (180.1 KiB)

Публикувано на 09.04.2024
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-871 с площ 1000 кв.м. ведно с построената в него двуетажна нежилищна сграда със застроена площ (ЗП) 378 кв.м ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-871 с площ 1000 кв.м. ведно с построената в него двуетажна нежилищна сграда със застроена площ (ЗП) 378 кв.м (180.3 KiB)

Публикувано на 09.04.2024
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Долни Луковит, общ. Искър, област Плевен, представляващ ПИ с идентификатор 22438.419.28 с площ 4831 м2  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Долни Луковит, общ. Искър, област Плевен, представляващ ПИ с идентификатор 22438.419.28 с площ 4831 м2 (179.4 KiB)

Публикувано на 08.04.2024
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  	За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III с площ 1000 кв.м., находящ се  в кв.103 по плана на гр.Искър ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III с площ 1000 кв.м., находящ се в кв.103 по плана на гр.Искър (179.8 KiB)

Публикувано на 08.04.2024
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  	За продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Искър, общ. Искър, област Плевен, представляващ ПИ с идентификатор 55782.61.15 с площ 1447 м2 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Искър, общ. Искър, област Плевен, представляващ ПИ с идентификатор 55782.61.15 с площ 1447 м2 (179.3 KiB)

Всички съобщенияВсички обяви