Get Adobe Flash player

Начало.

Последно в съобщения
Последно в обяви
Публикувано на
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за избор…
Публикувано на
Формуляр за окончателните резултати на кандидата в конкурса за длъжността…
Публикувано на
Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността: Главен…
Публикувано на
Протокол от заседание на комисия по чл.34, ал.7 от НПКПМДСл…
Публикувано на
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт…


Публикувано на 18.01.2023
Icon of ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ  2023 г. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ 2023 г. (25.9 KiB)

Публикувано на 06.01.2023
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ с идентификатор 55782.134.45, частна общинска собственост, с начин на трайно ползване „Зеленчукова градина“, трета категория с площ от 29,209дка и част за ползване 9,200дка, в  гр. Искър ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ с идентификатор 55782.134.45, частна общинска собственост, с начин на трайно ползване „Зеленчукова градина“, трета категория с площ от 29,209дка и част за ползване 9,200дка, в гр. Искър (33.0 KiB)

Публикувано на 23.12.2022
Icon of ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за участие в конкурс за избор на Управител на "Пелофарма" ЕООД, гр. Искър, обл. Плевен. ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за участие в конкурс за избор на Управител на "Пелофарма" ЕООД, гр. Искър, обл. Плевен. (191.1 KiB)

Публикувано на 23.12.2022
Icon of Информация за сключен административен договор - „ТОПЪЛ ОБЯД“ Информация за сключен административен договор - „ТОПЪЛ ОБЯД“ (29.8 KiB)

Публикувано на 09.12.2022
Icon of Информация за приключил проект за безвъзмездна финансова помощ - Топъл обяд в условия на пандемия Информация за приключил проект за безвъзмездна финансова помощ - Топъл обяд в условия на пандемия (26.8 KiB)

Публикувано на 09.12.2022
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI-1206,1207 с площ 1820 кв.м., находящ се  в кв.71 по плана на с.Долни Луковит ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI-1206,1207 с площ 1820 кв.м., находящ се в кв.71 по плана на с.Долни Луковит (179.7 KiB)

Публикувано на 09.12.2022
Всички съобщенияВсички обяви