Get Adobe Flash player

Начало.

Последно в съобщения
Последно в обяви
Публикувано на
Решение №ПН ЕО - 22 от 2022 за преценяване необходимостта…
Публикувано на
Противоепидемични мерки във община Искър
Публикувано на
Заповед РД-07-74 28-07-2022 - Назначаване на комисия за землищата в…
Публикувано на
Съобщение ПУП квартал 32 село Долни Луковит  
Публикувано на
Заповед № 303 от 10.06.2022 г. на Кмета на Общината…


Публикувано на 17.08.2022
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от многофункционална сграда с площ 292 кв.м., цялата с РЗП – 600 кв.м., находяща се в УПИ V-974 в кв.158 по плана на гр.Искър ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от многофункционална сграда с площ 292 кв.м., цялата с РЗП – 600 кв.м., находяща се в УПИ V-974 в кв.158 по плана на гр.Искър (172.8 KiB)

Публикувано на 14.07.2022
Icon of Предложение относно допълнение в Раздел III б.“Б“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г. Предложение относно допълнение в Раздел III б.“Б“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г. (173.2 KiB)

Публикувано на 30.06.2022
Icon of Информация за удължен топъл обяд Информация за удължен топъл обяд (23.5 KiB)

Публикувано на 22.06.2022
Icon of Допълнение в раздел III б. "Б" и б. "Д" на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собствност през 2022 г. Допълнение в раздел III б. "Б" и б. "Д" на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собствност през 2022 г. (644.6 KiB)

Публикувано на 15.06.2022
Icon of Протокол от проведения конкурс за длъжността "Директор на дирекция ФСД" Протокол от проведения конкурс за длъжността "Директор на дирекция ФСД" (193.8 KiB)

Всички съобщенияВсички обяви