Get Adobe Flash player

Начало.

Последно в съобщения
Последно в обяви
Публикувано на
СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА…
Публикувано на
П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ…
Публикувано на
Местни избори 2023 г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ИСКЪР СЪОБЩЕНИЕ…
Публикувано на
Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и…
Публикувано на
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА…


Публикувано на 25.09.2023
Icon of Обява - Служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2023-2024 г. - землище Староселци Обява - Служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2023-2024 г. - землище Староселци (1.3 MiB)

Публикувано на 25.09.2023
Icon of Обява - Служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2023-2024 г. - землище Искър Обява - Служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2023-2024 г. - землище Искър (1.3 MiB)

Публикувано на 21.09.2023
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект „лавка“ с площ 18 кв.м., находяща се в УПИ 474 в кв.27 по плана на с.Долни Луковит ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект „лавка“ с площ 18 кв.м., находяща се в УПИ 474 в кв.27 по плана на с.Долни Луковит (172.8 KiB)

Публикувано на 05.09.2023
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект „лавка“ с площ 18 кв.м., находяща се в УПИ 474 в кв.27 по плана на с.Долни Луковит ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект „лавка“ с площ 18 кв.м., находяща се в УПИ 474 в кв.27 по плана на с.Долни Луковит (172.8 KiB)

Публикувано на 22.08.2023
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на имот-частна общинска собственост, в гр.Искър, ПИ 55782.123.89 с площ 2000 м2 с начин на трайно ползване “Друг вид земеделска земя”, категория трета в местността “Писаровска бара” при начална тръжна цена 9000 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на имот-частна общинска собственост, в гр.Искър, ПИ 55782.123.89 с площ 2000 м2 с начин на трайно ползване “Друг вид земеделска земя”, категория трета в местността “Писаровска бара” при начална тръжна цена 9000 (179.4 KiB)

Публикувано на 22.08.2023
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II с площ 700 кв.м., находящ се  в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4200.00 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II с площ 700 кв.м., находящ се в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4200.00 (179.9 KiB)

Публикувано на 22.08.2023
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III с площ 675 кв.м., находящ се  в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4050.00 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III с площ 675 кв.м., находящ се в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4050.00 (179.9 KiB)

Всички съобщенияВсички обяви