Get Adobe Flash player

Административни услуги от групата „МДТ“

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of 01. Издаване на копие от подадена данъчна декларация01. Издаване на копие от подадена данъчна декларация    [10.04.2017]   [171.7 KiB]   [108 сваляния]
Icon of 02. Издаване на удостоверение за ДО на НИ и незавършено строителство.02. Издаване на удостоверение за ДО на НИ и незавършено строителство.    [10.04.2017]   [175.7 KiB]   [72 сваляния]
Icon of 03. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства.03. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства.    [10.04.2017]   [172.2 KiB]   [68 сваляния]
Icon of 04. Издаване на препис от док. за платен ДНИ и ТБО04. Издаване на препис от док. за платен ДНИ и ТБО    [10.04.2017]   [172.6 KiB]   [70 сваляния]
Icon of 05. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството05. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството    [10.04.2017]   [172.3 KiB]   [63 сваляния]
Icon of 06. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък06. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък    [10.04.2017]   [172.5 KiB]   [80 сваляния]
Icon of 07.  Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ07. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ    [10.04.2017]   [172.5 KiB]   [83 сваляния]
Icon of 08. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина08. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина    [10.04.2017]   [172.7 KiB]   [79 сваляния]
Icon of 09. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж09. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж    [10.04.2017]   [174.0 KiB]   [81 сваляния]
Icon of 10. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване10. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване    [10.04.2017]   [175.9 KiB]   [86 сваляния]
Icon of 11.  Издаване на удостоверение за декларирани данни.11. Издаване на удостоверение за декларирани данни.    [10.04.2017]   [173.9 KiB]   [78 сваляния]
Icon of 12. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти12. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти    [10.04.2017]   [213.8 KiB]   [83 сваляния]
Icon of 13. Декларация по чл. 49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества13. Декларация по чл. 49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества    [10.04.2017]   [178.6 KiB]   [78 сваляния]
Icon of 14. Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил14. Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил    [10.04.2017]   [173.1 KiB]   [81 сваляния]
Icon of 15. Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за притежаване на ППС, без леки автомобили15. Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за притежаване на ППС, без леки автомобили    [10.04.2017]   [195.9 KiB]   [79 сваляния]
Icon of 16. Данъчна декларация по чл. 61 н от ЗМДТ за облагане с патентен данък16. Данъчна декларация по чл. 61 н от ЗМДТ за облагане с патентен данък    [10.04.2017]   [207.2 KiB]   [89 сваляния]
Icon of 17. Декларация по чл. 61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък17. Декларация по чл. 61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък    [10.04.2017]   [178.1 KiB]   [76 сваляния]
Icon of 18. 1.	Декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата18. 1. Декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата    [10.04.2017]   [13.6 KiB]   [73 сваляния]
Icon of 19. Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за облагане с такса за притежаване на куче19. Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за облагане с такса за притежаване на куче    [10.04.2017]   [305.9 KiB]   [83 сваляния]
Icon of 20. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.24, АЛ.2, т.1 ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ТБО НА КОЛИЧЕСТВО ИЗХВЪРЛЕНИ ОТПАДЪЦИ20. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.24, АЛ.2, т.1 ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ТБО НА КОЛИЧЕСТВО ИЗХВЪРЛЕНИ ОТПАДЪЦИ    [10.04.2017]   [306.8 KiB]   [97 сваляния]
Icon of 21. Декларация по чл. 18, ал.7 от НОАМТЦУ за освобождаване от дейностите сметосъбиране и сметоизвозване21. Декларация по чл. 18, ал.7 от НОАМТЦУ за освобождаване от дейностите сметосъбиране и сметоизвозване    [10.04.2017]   [165.7 KiB]   [80 сваляния]
Icon of 22. Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за притежаване на ППС, без леки автомобили22. Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за притежаване на ППС, без леки автомобили    [10.04.2017]   [181.2 KiB]   [151 сваляния]
Icon of 23. Искане за прихващане или възстановяване23. Искане за прихващане или възстановяване    [10.04.2017]   [166.4 KiB]   [75 сваляния]
Icon of 24. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства24. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства    [10.04.2017]   [173.7 KiB]   [78 сваляния]
Icon of 25. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация25. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация    [10.04.2017]   [175.0 KiB]   [73 сваляния]
Icon of 26. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по ЗМДТ26. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по ЗМДТ    [10.04.2017]   [173.9 KiB]   [78 сваляния]
Icon of 27. Декларация по чл. 61х от ЗМДТ27. Декларация по чл. 61х от ЗМДТ    [10.04.2017]   [181.8 KiB]   [79 сваляния]