Get Adobe Flash player

Архив

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ “Мара Балева”, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на храните“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ “Мара Балева”, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на храните    [12.01.2015]   [19.0 MiB]   [460 сваляния]
Icon of “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ “Мара Балева”, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на храните“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ “Мара Балева”, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на храните    [24.02.2015]   [18.7 MiB]   [73 сваляния]
Icon of Съобщението за отваряне на оферти.Съобщението за отваряне на оферти.    [09.02.2015]   [191.5 KiB]   [738 сваляния]
Icon of Съобщението за отваряне на оферти.Съобщението за отваряне на оферти.    [24.02.2015]   [778.7 KiB]   [694 сваляния]
Icon of Съобщение за отваряне на ценови оферти.Съобщение за отваряне на ценови оферти.    [24.11.2014]   [754.3 KiB]   [529 сваляния]
Icon of Съобщение за отваряне на ценови оферти.Съобщение за отваряне на ценови оферти.    [20.11.2014]   [757.1 KiB]   [562 сваляния]
Icon of Съобщение за отваряне на ценови оферти.Съобщение за отваряне на ценови оферти.    [15.12.2014]   [800.3 KiB]   [614 сваляния]
Icon of Съобщение за отваряне на офертиСъобщение за отваряне на оферти    [21.05.2015]   [192.5 KiB]   [618 сваляния]
Icon of Съобщение за отваряве на ценови оферти.Съобщение за отваряве на ценови оферти.    [25.11.2014]   [730.1 KiB]   [619 сваляния]
Icon of Съобщение за отваряве на ценови оферти.Съобщение за отваряве на ценови оферти.    [26.11.2014]   [871.7 KiB]   [566 сваляния]
Icon of Съобщение до средствата за масова осведомяванеСъобщение до средствата за масова осведомяване    [17.10.2014]   [25.9 KiB]   [590 сваляния]
Icon of Становище на АОП от предварителен контрол.Становище на АОП от предварителен контрол.    [03.10.2014]   [1.2 MiB]   [589 сваляния]
Icon of Становище на АОП от предварителен контрол.Становище на АОП от предварителен контрол.    [03.10.2014]   [1.0 MiB]   [531 сваляния]
Icon of СТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОПСТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП    [27.01.2015]   [74.0 KiB]   [596 сваляния]
Icon of Решение №4/23.01.2015Решение №4/23.01.2015    [23.01.2015]   [633.7 KiB]   [595 сваляния]
Icon of Решение за оттегляне на публична покана.Решение за оттегляне на публична покана.    [05.03.2015]   [750.8 KiB]   [643 сваляния]
Icon of Решение за определяне на изпълнител.Решение за определяне на изпълнител.    [24.10.2014]   [582.3 KiB]   [563 сваляния]
Icon of Решение за определяне на изпълнител.Решение за определяне на изпълнител.    [24.10.2014]   [554.1 KiB]   [578 сваляния]
Icon of Решение за определяне на изпълнител.Решение за определяне на изпълнител.    [01.12.2014]   [594.7 KiB]   [610 сваляния]
Icon of Решение за определяне на изпълнител.Решение за определяне на изпълнител.    [02.12.2014]   [648.9 KiB]   [516 сваляния]
Icon of Решение за определяне на изпълнител.Решение за определяне на изпълнител.    [18.12.2014]   [573.6 KiB]   [621 сваляния]
Icon of Решение за определяне на изпълнител.Решение за определяне на изпълнител.    [09.12.2014]   [754.5 KiB]   [557 сваляния]
Icon of Решение за определение на изпълнителРешение за определение на изпълнител    [10.10.2014]   [727.6 KiB]   [535 сваляния]
Icon of Решение за класиране.Решение за класиране.    [01.12.2014]   [591.3 KiB]   [546 сваляния]
Icon of Решение за авторски надзор - Общински центърРешение за авторски надзор - Общински център    [01.10.2014]   [203.2 KiB]   [555 сваляния]
Icon of Решение за авторски надзор - ЕкопътекаРешение за авторски надзор - Екопътека    [01.10.2014]   [204.7 KiB]   [746 сваляния]
Icon of РешениеРешение    [20.01.2015]   [178.0 KiB]   [589 сваляния]
Icon of РешениеРешение    [11.03.2015]   [120.4 KiB]   [657 сваляния]
Icon of Разяснение №2 до заинтересованите лица.Разяснение №2 до заинтересованите лица.    [24.10.2014]   [655.3 KiB]   [563 сваляния]
Icon of Разяснение №1 до заинтересованите лица.Разяснение №1 до заинтересованите лица.    [10.10.2014]   [602.7 KiB]   [571 сваляния]
Icon of Разяснение до заинтересованите лица.Разяснение до заинтересованите лица.    [24.10.2014]   [1.0 MiB]   [556 сваляния]
Icon of Разяснение до заинтересованите лица. Разяснение до заинтересованите лица.     [12.11.2014]   [1.2 MiB]   [630 сваляния]
Icon of Публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Упражняване на Строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи по проект: „Туристическа екопътека „Тульово” - природа, сказания, легенди и съвременности”Публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Упражняване на Строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи по проект: „Туристическа екопътека „Тульово” - природа, сказания, легенди и съвременности”    [18.11.2014]   [28.6 MiB]   [457 сваляния]
Icon of Публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:  „Упражняване на Строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”Публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Упражняване на Строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”    [17.11.2014]   [28.9 MiB]   [459 сваляния]
Icon of Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Туристическа екопътека „Тульово” - природа, сказания, легенди и съвременности”. Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Туристическа екопътека „Тульово” - природа, сказания, легенди и съвременности”.     [01.10.2014]   [409.0 KiB]   [595 сваляния]
Icon of Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”. Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”.     [01.10.2014]   [408.5 KiB]   [568 сваляния]
Icon of Протокол №2 от работата на комисията.Протокол №2 от работата на комисията.    [18.12.2014]   [1.9 MiB]   [729 сваляния]
Icon of Протокол №1 от работата на комисията.Протокол №1 от работата на комисията.    [18.12.2014]   [5.0 MiB]   [658 сваляния]
Icon of Протокол №1 от работата на комисията Протокол №1 от работата на комисията     [11.11.2014]   [4.3 MiB]   [570 сваляния]
Icon of Протокол №1 за отваряне на оферти.Протокол №1 за отваряне на оферти.    [17.02.2015]   [3.7 MiB]   [1005 сваляния]
Icon of Протокол №1 (продължение) за отваряне на оферти.Протокол №1 (продължение) за отваряне на оферти.    [17.02.2015]   [554.8 KiB]   [764 сваляния]
Icon of Протокол по чл.101г, ал.3 от закона на обществените поръчкиПротокол по чл.101г, ал.3 от закона на обществените поръчки    [23.01.2015]   [1.5 MiB]   [583 сваляния]
Icon of Протокол от работата на комисията.Протокол от работата на комисията.    [10.10.2014]   [1.4 MiB]   [562 сваляния]
Icon of Протокол от работата на комисията.Протокол от работата на комисията.    [18.12.2014]   [2.1 MiB]   [640 сваляния]
Icon of Протокол от работата на комисията.Протокол от работата на комисията.    [17.12.2014]   [2.0 MiB]   [711 сваляния]
Icon of Протокол 3 от работата на комисията.Протокол 3 от работата на комисията.    [09.12.2014]   [1.8 MiB]   [706 сваляния]
Icon of Протокол 3Протокол 3    [11.03.2015]   [3.7 MiB]   [645 сваляния]
Icon of Протокол 2 от работата на комисията.Протокол 2 от работата на комисията.    [01.12.2014]   [1.8 MiB]   [556 сваляния]
Icon of Протокол 2 от работата на комисията.Протокол 2 от работата на комисията.    [01.12.2014]   [1.7 MiB]   [621 сваляния]
Icon of Протокол 2 от работата на комисията.Протокол 2 от работата на комисията.    [02.12.2014]   [1.7 MiB]   [543 сваляния]
Icon of Протокол 2 от работата на комисията.Протокол 2 от работата на комисията.    [09.12.2014]   [7.6 MiB]   [697 сваляния]
Icon of Протокол 2Протокол 2    [11.03.2015]   [9.1 MiB]   [708 сваляния]
Icon of Протокол 1 от работата на комисията.Протокол 1 от работата на комисията.    [01.12.2014]   [5.4 MiB]   [519 сваляния]
Icon of Протокол 1 от работата на комисията.Протокол 1 от работата на комисията.    [01.12.2014]   [5.1 MiB]   [626 сваляния]
Icon of Протокол 1 от работата на комисията.Протокол 1 от работата на комисията.    [02.12.2014]   [5.9 MiB]   [528 сваляния]
Icon of Протокол 1 от работата на комисията.Протокол 1 от работата на комисията.    [09.12.2014]   [3.6 MiB]   [582 сваляния]
Icon of Протокол 1Протокол 1    [11.03.2015]   [857.0 KiB]   [764 сваляния]
Icon of Покана за участиеПокана за участие    [05.01.2015]   [1.4 MiB]   [581 сваляния]
Icon of Открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:   „Реконструкция на улица „Александър Стамболийски”, гр. Искър”Открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Александър Стамболийски”, гр. Искър”    [17.10.2014]   [14.8 MiB]   [463 сваляния]
Icon of Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър”Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър”    [09.01.2015]   [18.3 MiB]   [544 сваляния]
Icon of Открита процедура "Изграждане на сградни канализационни отклонения на ул. "Отец Паисий" и ул. "Петър Берон", гр. Искър"Открита процедура "Изграждане на сградни канализационни отклонения на ул. "Отец Паисий" и ул. "Петър Берон", гр. Искър"    [31.10.2014]   [47.0 MiB]   [459 сваляния]
Icon of Информация за освободена гаранция за участие.Информация за освободена гаранция за участие.    [22.10.2014]   [291.3 KiB]   [562 сваляния]
Icon of Информация за освободена гаранция за участие.Информация за освободена гаранция за участие.    [23.12.2014]   [180.5 KiB]   [542 сваляния]
Icon of Информация за освободена гаранция за участие.Информация за освободена гаранция за участие.    [06.01.2015]   [177.0 KiB]   [504 сваляния]
Icon of Информация за освободена гаранция за изпълнение.Информация за освободена гаранция за изпълнение.    [11.12.2014]   [176.0 KiB]   [496 сваляния]
Icon of Информация за изпълнение на догогова.Информация за изпълнение на догогова.    [14.10.2014]   [2.7 MiB]   [509 сваляния]
Icon of Информация за изпълнен договор.Информация за изпълнен договор.    [23.12.2014]   [3.0 MiB]   [552 сваляния]
Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [10.10.2014]   [176.5 KiB]   [470 сваляния]
Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [16.12.2014]   [179.0 KiB]   [546 сваляния]
Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [19.05.2015]   [182.0 KiB]   [548 сваляния]
Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [12.11.2015]   [183.0 KiB]   [455 сваляния]
Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [12.11.2015]   [183.0 KiB]   [454 сваляния]
Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [12.11.2015]   [182.5 KiB]   [485 сваляния]
Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [12.11.2015]   [185.5 KiB]   [517 сваляния]
Icon of Информация за извършено плащане (Д-OA-9)Информация за извършено плащане (Д-OA-9)    [12.06.2015]   [350.6 KiB]   [482 сваляния]
Icon of Информация за извършено плащане (Д-OA-226)Информация за извършено плащане (Д-OA-226)    [12.06.2015]   [351.8 KiB]   [582 сваляния]
Icon of Информация за извършено плащане (Д-OA-16).Информация за извършено плащане (Д-OA-16).    [07.07.2015]   [186.0 KiB]   [536 сваляния]
Icon of Информация за извършено плащане (Д-OA-16)Информация за извършено плащане (Д-OA-16)    [12.06.2015]   [359.4 KiB]   [560 сваляния]
Icon of Информация за извършено плащане (Д-OA-158).Информация за извършено плащане (Д-OA-158).    [07.07.2015]   [185.0 KiB]   [488 сваляния]
Icon of Информация за извършено плащане (Д-OA-158)Информация за извършено плащане (Д-OA-158)    [12.06.2015]   [350.4 KiB]   [524 сваляния]
Icon of Информация за извършено плащанеИнформация за извършено плащане    [12.06.2015]   [350.5 KiB]   [522 сваляния]
Icon of Информация за извършено окончателно плащане.Информация за извършено окончателно плащане.    [23.12.2014]   [180.0 KiB]   [506 сваляния]
Icon of Информация за извършено авансово плащане.Информация за извършено авансово плащане.    [27.10.2014]   [174.0 KiB]   [495 сваляния]
Icon of Информация за извършено авансово плащане.Информация за извършено авансово плащане.    [16.12.2014]   [178.5 KiB]   [554 сваляния]
Icon of Информация за извършена авансово плащане.Информация за извършена авансово плащане.    [18.05.2015]   [181.5 KiB]   [503 сваляния]
Icon of Информация за извършена авансово плащане.Информация за извършена авансово плащане.    [18.05.2015]   [182.5 KiB]   [567 сваляния]
Icon of Доклад на комисията.Доклад на комисията.    [24.10.2014]   [1.0 MiB]   [552 сваляния]
Icon of Доклад на комисията.Доклад на комисията.    [24.10.2014]   [1.0 MiB]   [571 сваляния]
Icon of Договор с приложенията към него.Договор с приложенията към него.    [08.12.2014]   [17.8 MiB]   [1102 сваляния]
Icon of Договор за строително монтажни работа.Договор за строително монтажни работа.    [07.01.2015]   [7.2 MiB]   [610 сваляния]
Icon of Договор за строително монтажни работа.Договор за строително монтажни работа.    [07.01.2015]   [7.1 MiB]   [643 сваляния]
Icon of Договор за строителен надзор.Договор за строителен надзор.    [23.12.2014]   [9.2 MiB]   [834 сваляния]
Icon of Договор за СМР с приложенията към него.Договор за СМР с приложенията към него.    [22.12.2014]   [13.1 MiB]   [627 сваляния]
Icon of Договор за СМР с приложенията към негоДоговор за СМР с приложенията към него    [22.10.2014]   [19.6 MiB]   [1361 сваляния]
Icon of Договор за авторски надзор с приложение.Договор за авторски надзор с приложение.    [05.11.2014]   [8.3 MiB]   [682 сваляния]
Icon of Договор за авторски надзор с приложение.Договор за авторски надзор с приложение.    [05.11.2014]   [8.3 MiB]   [718 сваляния]
Icon of 41. Съобщение за отваряне на ценови оферти.41. Съобщение за отваряне на ценови оферти.    [03.10.2014]   [751.2 KiB]   [549 сваляния]
Icon of 40. Протокол от работата на комисията.40. Протокол от работата на комисията.    [03.10.2014]   [6.3 MiB]   [577 сваляния]
Icon of 39, Доклад на АОП за законосъобразност на процедурата39, Доклад на АОП за законосъобразност на процедурата    [03.10.2014]   [1.7 MiB]   [541 сваляния]
Icon of 38. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър38. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър    [25.09.2014]   [42.6 MiB]   [465 сваляния]
Icon of 37. Документация за възлагане на обществена поръчка: “Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2014/2015 год.”37. Документация за възлагане на обществена поръчка: “Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2014/2015 год.”    [15.09.2014]   [5.7 MiB]   [435 сваляния]
Icon of 36.1 Разяснение относно Документация за Избор на изпълнител, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”36.1 Разяснение относно Документация за Избор на изпълнител, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”    [19.09.2014]   [1.3 MiB]   [566 сваляния]
Icon of 36. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”36. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”    [26.08.2014]   [30.8 MiB]   [407 сваляния]
Icon of 35. Документация за възлагане на обществена поръчка:Доставка на гориво за МПС на Общинска администрация, БКС и Домашен социален патронаж в гр. Искър”35. Документация за възлагане на обществена поръчка:Доставка на гориво за МПС на Общинска администрация, БКС и Домашен социален патронаж в гр. Искър”    [29.07.2014]   [13.1 MiB]   [416 сваляния]
Icon of 34.1 Съобщение - уведомление за отваряне на ценови оферти „Извършване на СМР на обект: „Изграждане на подпорни стени в УПИ ХІ-1413, кв.105 в гр. Искър”34.1 Съобщение - уведомление за отваряне на ценови оферти „Извършване на СМР на обект: „Изграждане на подпорни стени в УПИ ХІ-1413, кв.105 в гр. Искър”    [01.08.2014]   [526.0 KiB]   [611 сваляния]
Icon of 34. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Изграждане на подпорни стени в УПИ ХІ-1413, кв.105 в гр. Искър”34. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Изграждане на подпорни стени в УПИ ХІ-1413, кв.105 в гр. Искър”    [30.06.2014]   [8.5 MiB]   [426 сваляния]
Icon of 33. Документация за възлагане на обществена поръчка: "Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейност по проект:"Общински център - местен бит и култура, община Искър", включително разработване на тръжни документации за избор на изпълн33. Документация за възлагане на обществена поръчка: "Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейност по проект:"Общински център - местен бит и култура, община Искър", включително разработване на тръжни документации за избор на изпълн    [26.06.2014]   [12.5 MiB]   [421 сваляния]
Icon of 32.1 Съобщение - уведомление за отваряне на ценови оферти „Ремонт на общински път - PVN1047 / III - 118, Долна Митрополия – Ясен / - Горна Митрополия - Граница общ. (Долна Митрополия – Искър) - Староселци / III – 1307/ от км 16+400 до км 22+800 32.1 Съобщение - уведомление за отваряне на ценови оферти „Ремонт на общински път - PVN1047 / III - 118, Долна Митрополия – Ясен / - Горна Митрополия - Граница общ. (Долна Митрополия – Искър) - Староселци / III – 1307/ от км 16+400 до км 22+800     [29.07.2014]   [547.9 KiB]   [151 сваляния]
Icon of 32. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински път - PVN1047 / III - 118, Долна Митрополия – Ясен / - Горна Митрополия - Граница общ. (Долна Митрополия – Искър) - Староселци / III – 1307/ от км 16+400 до км 22+800 32. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински път - PVN1047 / III - 118, Долна Митрополия – Ясен / - Горна Митрополия - Граница общ. (Долна Митрополия – Искър) - Староселци / III – 1307/ от км 16+400 до км 22+800     [25.06.2014]   [12.8 MiB]   [390 сваляния]
Icon of 31. Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър"31. Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър"    [17.06.2014]   [19.3 MiB]   [451 сваляния]
Icon of 30. Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: "консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейност по проект:"Туристическа екопътека "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременности", включително разработване на тръ30. Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: "консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейност по проект:"Туристическа екопътека "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременности", включително разработване на тръ    [16.06.2014]   [13.1 MiB]   [424 сваляния]

–––––––––––––––––––––––-

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of 29.Обществена поръчка: Процедура по реда на Глава осма „а” от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:  „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт по проект: „Реконструкция и рехабилит29.Обществена поръчка: Процедура по реда на Глава осма „а” от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт по проект: „Реконструкция и рехабилит    [13.06.2014]   [18.5 MiB]   [442 сваляния]
Icon of 28. Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на община Искър. Ремонт на уличната мрежа в гр. Искър - Допълнителни CMP за ремонт на ул. "Христо Ботев" в град Искър.28. Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на община Искър. Ремонт на уличната мрежа в гр. Искър - Допълнителни CMP за ремонт на ул. "Христо Ботев" в град Искър.    [23.05.2014]   [3.2 MiB]   [397 сваляния]
Icon of 27. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - „Извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на Централна градска част - гр. Искър, детски и спортни площадки в УПИ ХІ-1413, кв. 105 в гр. Искър”27. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - „Извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на Централна градска част - гр. Искър, детски и спортни площадки в УПИ ХІ-1413, кв. 105 в гр. Искър”    [17.04.2014]   [211.6 KiB]   [523 сваляния]
Icon of 26. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - „Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Долни Луковит, община Искър"26. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - „Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Долни Луковит, община Искър"    [14.04.2014]   [209.8 KiB]   [537 сваляния]
Icon of 25. Разяснения относно Документация за „Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър"25. Разяснения относно Документация за „Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър"    [14.04.2014]   [277.7 KiB]   [481 сваляния]
Icon of 24. Документация за „Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър", включително разработване на тръжни процедури за избор на из24. Документация за „Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър", включително разработване на тръжни процедури за избор на из    [07.04.2014]   [7.5 MiB]   [443 сваляния]
Icon of 23. Обществена поръчка. Рехабилитация на Централна градска част гр. Искър, детски и спортни площадки.23. Обществена поръчка. Рехабилитация на Централна градска част гр. Искър, детски и спортни площадки.    [14.03.2014]   [9.7 MiB]   [445 сваляния]
Icon of 22. (Документация) Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Долни Луковит, община Искър”22. (Документация) Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Долни Луковит, община Искър”    [28.02.2014]   [10.5 MiB]   [423 сваляния]
Icon of 21. (Образци) Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Долни Луковит, община Искър”21. (Образци) Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Долни Луковит, община Искър”    [28.02.2014]   [287.2 KiB]   [409 сваляния]
Icon of 20. Разяснение №1 от 30.01.2014г. По документация за участие в избора на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на ЗОП с предмет "избор на изпълнител за извършване на функционален анализ и подобряване на организацията на работа в общинска админи20. Разяснение №1 от 30.01.2014г. По документация за участие в избора на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на ЗОП с предмет "избор на изпълнител за извършване на функционален анализ и подобряване на организацията на работа в общинска админи    [30.01.2014]   [287.2 KiB]   [544 сваляния]
Icon of 19.Избор на изпълнител за Извършване на функционален анализ и Подобряване на организацията на работа в общинска администрация Искър19.Избор на изпълнител за Извършване на функционален анализ и Подобряване на организацията на работа в общинска администрация Искър    [27.01.2014]   [4.6 MiB]   [405 сваляния]
Icon of 18. Процедура общински план. 18. Процедура общински план.     [08.01.2014]   [1.6 MiB]   [68 сваляния]
Icon of 17. Доставка на храни. 17. Доставка на храни.     [08.01.2014]   [302.1 KiB]   [53 сваляния]
Icon of 16. Доставка на хранителни продукти за социално заведение в община Искър.16. Доставка на хранителни продукти за социално заведение в община Искър.    [08.01.2014]   [4.7 MiB]   [132 сваляния]
Icon of 15. Публична покана зимно снегопочистване. 15. Публична покана зимно снегопочистване.     [08.01.2014]   [6.1 MiB]   [44 сваляния]
Icon of 14. УВЕДОМЛЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ.14. УВЕДОМЛЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ.    [08.01.2014]   [299.5 KiB]   [140 сваляния]
Icon of 13. Пакет с документи относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на правни услуги, изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи, необходими на община Искър за кандидатстване с проектни предложения по Програма за разв13. Пакет с документи относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на правни услуги, изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи, необходими на община Искър за кандидатстване с проектни предложения по Програма за разв    [08.01.2014]   [476.2 KiB]   [66 сваляния]
Icon of 12. Пакет с документи относно обществена поръчка: Доставка на гориво за МПС на Общинска администрация, БКС и Домашен социален патронаж в гр. Искър12. Пакет с документи относно обществена поръчка: Доставка на гориво за МПС на Общинска администрация, БКС и Домашен социален патронаж в гр. Искър    [08.01.2014]   [5.5 MiB]   [50 сваляния]
Icon of 11. Пакет с документи относно обществена поръчка “Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт на обект „Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на община Искър” 11. Пакет с документи относно обществена поръчка “Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт на обект „Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на община Искър”     [08.01.2014]   [503.5 KiB]   [54 сваляния]
Icon of 10. Oбществена поръчка: Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Староселци и с. Писарово, общ.Искър”10. Oбществена поръчка: Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Староселци и с. Писарово, общ.Искър”    [08.01.2014]   [601.8 KiB]   [53 сваляния]
Icon of 09. (Документация) Публична поканa за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти.09. (Документация) Публична поканa за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти.    [08.01.2014]   [78.9 KiB]   [51 сваляния]
Icon of 08. (Указания) Публична поканa за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти.08. (Указания) Публична поканa за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти.    [08.01.2014]   [5.3 MiB]   [206 сваляния]
Icon of 07. (Заповед) Публична поканa за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти. 07. (Заповед) Публична поканa за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти.     [08.01.2014]   [3.2 MiB]   [216 сваляния]
Icon of 06. (Покана) Публична поканa за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти. 06. (Покана) Публична поканa за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти.     [08.01.2014]   [4.0 MiB]   [320 сваляния]
Icon of 05. УВЕДОМЛЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ.05. УВЕДОМЛЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ.    [08.01.2014]   [170.0 KiB]   [136 сваляния]
Icon of 04. Уведомление за отваряне на ценови оферти. 04. Уведомление за отваряне на ценови оферти.     [08.01.2014]   [338.0 KiB]   [223 сваляния]
Icon of 03. Oбществена поръчка с предмет: “Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Староселци, общ.Искър”03. Oбществена поръчка с предмет: “Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Староселци, общ.Искър”    [08.01.2014]   [523.7 KiB]   [53 сваляния]
Icon of 02. “УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С. ПИСАРОВО, ОБЩ.ИСКЪР”, ФИНАНСИРАН ПО МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА 02. “УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С. ПИСАРОВО, ОБЩ.ИСКЪР”, ФИНАНСИРАН ПО МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА     [08.01.2014]   [530.8 KiB]   [72 сваляния]
Icon of 01. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ–гр. Искър, подобект „Канализация – профили по трасето на път II – 13 през гр. Искъ01. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ–гр. Искър, подобект „Канализация – профили по трасето на път II – 13 през гр. Искъ    [01.12.2013]   [2.7 MiB]   [66 сваляния]