Get Adobe Flash player

10. График за провеждане на заседанията на Общински съвет 09.2016 година

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии през месец септември 2016 г.


място на провеждане – ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит

Заседание на Общински съвет – Искър – 12.09.2016 г. от 10.00 часа

Заседания на постоянните комисии

Наименование на комисията

Дата

Час

4. Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”

Председател: Лида Тодорова Гъбова;

Членове: 1. Борис Иванов Борисов;

2. Светослав Гетов Йорданов;

3. Илияна Миткова Йончева – Гложенска;

4. Светослав Иванов Бординяшки.

12.09.2016 г.

09.00