Get Adobe Flash player

32.График за провеждане на заседанията на Общински съвет 10.05.2018 година

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии  през месец май  2018 г.

място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр.Искър

Заседание на Общински съвет – Искър – 10.05.2018 г. от 13.30 часа

Заседания на постоянните комисии

Наименование на комисията Дата Час
1. Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”                                               

Председател: Светослав Иванов Бординяшки;

Членове: 1.Лида Тодорова Гъбова;

2.Светослав Гетов Йорданов;

3.Пенка Стоянова Петкова;

4. Мирослав Здравков Петров.

10.05.2018 г. 13.00