Get Adobe Flash player

38. График за провеждане на заседанията на Общински съвет 10.2018 година

 

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии  през месец октомври  2018 г.

място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр.Искър

Заседание на Общински съвет – Искър – 30.10.2018 г. от 14:00 часа

Заседания на постоянните комисии

Наименование на комисията Дата Час
1. Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”                                               

Председател: Светослав Иванов Бординяшки;

Членове: 1.Лида Тодорова Гъбова;

2.Светослав Гетов Йорданов;

3.Пенка Стоянова Петкова;

4. Мирослав Здравков Петров.

29.10.2018 14:00
2. Комисия “Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

Председател: Иван Филипов Коларски;

Членове: 1. Пенка Стоянова Петкова;

2. Борис Иванов Борисов;

3. Пламен Илиев Герчеговски;

4. Мирослав Здравков Петров

29.10.2018 14:00
3. Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”

Председател: Илияна Миткова Йончева – Гложенска;

Членове: 1. Дилан Ненов Диланов;

2. Иван Филипов Коларски;

3. Пенка Стоянова Петкова;

4. Пламен Илиев Герчеговски;

 

29.10.2018 14:00
4. Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”

Председател: Лида Тодорова Гъбова;

Членове: 1. Борис Иванов Борисов;

2. Светослав Гетов Йорданов;

3. Илияна Миткова Йончева – Гложенска;

4. Светослав Иванов Бординяшки.

29.10.2018 14:00
5. Комисия за контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси.

Председател: Емил Бочев Емилов;

Членове: 1. Светослав Иванов Бординяшки;

2. Дилан Ненов Диланов;

3. Светослав Гетов Йорданов;

4. Пламен Илиев Герчеговски.

29.10.2018 14:00