Get Adobe Flash player

01. График за провеждане на заседанията на Общински съвет 01.2015 година

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии през месец януари 2015 г.

място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр.Искър

 

Заседание на Общински съвет – Искър – 30.01.2015 г. от 10.00 часа

Заседания на постоянните комисии

Наименование на комисията Дата Час
1. Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”                                                 Председател: инж. Тодор Трифонов Ватковски;Членове: 1. Дилан Ненов Диланов;2. Димитрина Петрова Дончева;3. Пенка Стоянова Петкова;

4. Светослав Иванов Бординяшки.

29.01.2015 г. 13.00
2. Комисия “Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство” Председател: Цветан Трифонов Нешовски;Членове: 1. Александър Трифонов Димашки;2. Иван Филипов Коларски;3. Мариана Пенова Иванчовска;

4. Теменужка Петкова Вачева.

29.01.2015 г. 15.00
3. Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”Председател: Мариана Пенова Иванчовска;Членове: 1. Дилан Ненов Диланов;2. Здравослав Илиев Каров;3. Иван Филипов Коларски;

4. Пенка Стоянова Петкова;

5. Цветан Трифонов Нешовски.

29.01.2015 г. 15.30
4. Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”Председател: Светослав Иванов Бординяшки;Членове: 1. Александър Трифонов Димашки;2. Димитрина Петрова Дончева;3. Здравослав Илиев Карпов

4. Теменужка Петкова Вачева.

5. инж. Тодор Трифонов Ватковски.

29.01.2015 г. 14.00
5. Комисия за контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси. Председател: Александър Трифонов Димашки;Членове: 1. Борис Иванов Борисов;2. инж. Тодор Трифонов Ватковски  29.01.2015 г. 14.30