Get Adobe Flash player

04. График за провеждане на заседанията на Общински съвет 03.2015 година

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии през месец март 2015 г.


място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр. Искър

Заседание на Общински съвет – Искър – 30.03.2015 г. от 10.00 часа

Заседания на постоянните комисии

Наименование на комисията

Дата

Час

1. Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

Председател: инж. Тодор Трифонов Ватковски;

Членове: 1. Дилан Ненов Диланов;

2. Димитрина Петрова Дончева;

3. Пенка Стоянова Петкова;

4. Светослав Иванов Бординяшки.

27.03.2015 г.

13.00

2. Комисия “Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

Председател: Цветан Трифонов Нешовски;

Членове: 1. Александър Трифонов Димашки;

2. Иван Филипов Коларски;

3. Мариана Пенова Иванчовска;

4. Теменужка Петкова Вачева.

27.03.2015 г.

16.00

3. Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”

Председател: Мариана Пенова Иванчовска;

Членове: 1. Дилан Ненов Диланов;

2. Здравослав Илиев Каров;

3. Иван Филипов Коларски;

4. Пенка Стоянова Петкова;

5. Цветан Трифонов Нешовски.

27.03.2015 г.

15.00

4. Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”

Председател: Светослав Иванов Бординяшки;

Членове: 1. Александър Трифонов Димашки;

2. Димитрина Петрова Дончева;

3. Здравослав Илиев Карпов

4. Теменужка Петкова Вачева.

5. инж. Тодор Трифонов Ватковски.

27.03.2015 г.

14.00