Get Adobe Flash player

05. График за провеждане на заседанията на Общински съвет 04.2015 година

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии през месец април 2015 г.


място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр.Искър

Заседание на Общински съвет – Искър – 20.04.2015 г. от 09.30 часа

Заседания на постоянните комисии

Наименование на комисията

Дата

Час

1. Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

Председател: инж. Тодор Трифонов Ватковски;

Членове: 1. Дилан Ненов Диланов;

2. Димитрина Петрова Дончева;

3. Пенка Стоянова Петкова;

4. Светослав Иванов Бординяшки;

17.04.2015 г.

13.30

2. Комисия “Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

Председател: Цветан Трифонов Нешовски;

Членове: 1. Александър Трифонов Димашки;

2. Иван Филипов Коларски;

3. Мариана Пенова Иванчовска;

4. Теменужка Петкова Вачева;

17.04.2014 г.

14.00