Get Adobe Flash player

07. Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец юни 2015 г.

 

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии  през месец юни  2015 г.

място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр.Искър

 

Заседание на Общински съвет – Искър – 30.06.2015 г. от 10.00 часа

Заседания на постоянните комисии

Наименование на комисията Дата Час
1. Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”     

Председател: инж. Тодор Трифонов Ватковски;Членове:

1. Дилан Ненов Диланов;

2. Димитрина Петрова Дончева;

3. Пенка Стоянова Петкова;

4. Светослав Иванов Бординяшки;

29.06.2015 г. 13.30
2. Комисия “Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

Председател: Цветан Трифонов Нешовски;

Членове: 1. Александър Трифонов Димашки;

2. Иван Филипов Коларски;

3. Мариана Пенова Иванчовска;

4. Теменужка Петкова Вачева;

29.06.2015 г. 15.30
3. Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”

Председател: Мариана Пенова Иванчовска;

Членове: 1. Дилан Ненов Диланов;

2. Здравослав Илиев Каров;

3. Иван Филипов Коларски;

4. Пенка Стоянова Петкова;

5. Цветан Трифонов Нешовски;

29.06.2015 г. 15.00
4. Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”

Председател: Светослав Иванов Бординяшки;

Членове: 1. Александър Трифонов Димашки;

2. Димитрина Петрова Дончева;

3. Здравослав Илиев Карпов;

4. Теменужка Петкова Вачева;

5. инж. Тодор Трифонов Ватковски;

29.06.2015 г. 14.30