Get Adobe Flash player

10. График за провеждане на заседанията на Общински съвет 10.2015 година

 Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии през месец октомври 2015 г.
място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр.Искър

 

Заседание на Общински съвет – Искър – 09.10.2015 г. от 11.00 часа

Заседания на постоянните комисии

Наименование на комисията Дата Час
1. Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”                                                

Председател: инж. Тодор Трифонов Ватковски;

Членове: 1. Дилан Ненов Диланов;

2. Димитрина Петрова Дончева;

3. Пенка Стоянова Петкова;

4. Светослав Иванов Бординяшки;

09.10.2015 г. 10.00
2. Комисия “Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

Председател: Цветан Трифонов Нешовски;

Членове: 1. Александър Трифонов Димашки;

2. Иван Филипов Коларски;

3. Мариана Пенова Иванчовска;

4. Теменужка Петкова Вачева;

09.10.2015 г. 10.30
3. Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”

Председател: Мариана Пенова Иванчовска;

Членове: 1. Дилан Ненов Диланов;

2. Здравослав Илиев Каров;

3. Иван Филипов Коларски;

4. Пенка Стоянова Петкова;

5. Цветан Трифонов Нешовски;

09.10.2015 г. 10.30
4. Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации законност и обществен ред”

Председател: Светослав Иванов Бординяшки;

Членове: 1. Александър Трифонов Димашки;

2. Димитрина Петрова Дончева;

3. Здравослав Илиев Карпов;

4. Теменужка Петкова Вачева;

5. инж. Тодор Трифонов Ватковски;

09.10.2015 г. 10.30