Get Adobe Flash player

Дневен ред/Покана за заседание 2015-2019 година

52. Дневен ред/Покана за заседание – 25.09.2019год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А  ...

51. Дневен ред/Покана за заседание – 12.09.2019год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А  ...

50. Дневен ред/Покана за заседание – 29.08.2019год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А  ...

49. Дневен ред/Покана за заседание – 25.07.2019год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А  ...

48. Дневен ред/Покана за заседание – 28.06.2019год.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...

47. Дневен ред/Покана за заседание – 30.05.2019год.

    На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска...

46. Дневен ред/Покана за заседание – 30.04.2019год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам &nbs...

45. Дневен ред/Покана за заседание – 26.03.2019год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам &nbs...

44. Дневен ред/Покана за заседание – 26.02.2019год.

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската адм...

43. Дневен ред/Покана за заседание – 24.01.2019год.

П О К А Н А   На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействиет...

42. Дневен ред/Покана за заседание – 20.12.2018год.

  П О К А Н А       На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комис...

41. Дневен ред/Покана за заседание – 29.11.2018год.

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската адм...

40. Дневен ред/Покана за заседание – 20.11.2018год.

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската адм...

39.Дневен ред/Покана за заседание – 30.10.2018год.

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската адм...

38.Дневен ред/Покана за заседание – 28.09.2018год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам &nbs...

37.Дневен ред/Покана за заседание – 30.08.2018год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам &nbs...

36. Дневен ред/Покана за заседание – 20.07.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А  ...

35. Дневен ред/Покана за заседание – 29.06.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А  ...

34. Дневен ред/Покана за заседание – 31.05.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам &nbs...

33. Дневен ред/Покана за заседание – 10.05.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.15, ал.1, т.1  и във връзка с чл.59, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...

32. Дневен ред/Покана за заседание – 30.04.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З ...

31. Дневен ред/Покана за заседание – 30.03.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З ...

30. Дневен ред/Покана за заседание – 28.02.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам  З  А...

29. Дневен ред/Покана за заседание – 30.01.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З ...

28. Дневен ред/Покана за заседание – 20.12.2017 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А ...

27. Дневен ред/Покана за заседание - 29.11.2017 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А ...

26. Дневен ред/Покана за заседание - 31.10.2017 год.

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е на Общински съвет – Искър на 31.10.2017 год. (вторник) от 15.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Изменение на чл.32 и допълнение на чл.34 от Наредба № ...

25. Дневен ред/Покана за заседание - 27.09.2017 год

З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 27.09.2017 год. ( сряда ) от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : Изменение и допълнение на Наредба № 23 за управление ...

24. Дневен ред/Покана за заседание - 30.08.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 30.08.2017 год. (сряда) от 15.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. ...

23. Дневен ред/Покана за заседание - 27.07.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е на Общински съвет – Искър на 27.07.2017 год. (четвъртък) от 15.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Приемане на отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. И...

22. Дневен ред/Покана за заседание - 30.06.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е на Общински съвет – Искър на 30.06.2017 год. (петък) от 15.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   Изменение на Наредба № 1 за поддържане и о...

21. Дневен ред/Покана за заседание - 30.05.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 30.05.2017 год. (вторник) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   Анализ з...

20. Дневен ред/Покана за заседание - 28.04.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 28.04.2017 год. (петък) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   Приемане на отчет за дейността н...

19. Дневен ред/Покана за заседание - 31.03.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е на Общински съвет – Искър на 31.03.2017 год. (петък) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н    Р Е Д : Приемане годишните финансови отчети на Търговските дружества ...

18. Дневен ред/Покана за заседание - 24.02.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 24.02.2017 год. (петък) от 10.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н    Р Е Д :   Отчет на Кмета на община Искър за изпълнение на актовете на ...

17. Дневен ред/Покана за заседание - 27.01.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 27.01.2017 год. (петък) от 10.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :     Отпускане на...

16. Дневен ред/Покана за заседание - 27.12.2016 год

Д Н Е В Е Н Р Е Д : Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете на кметствата, считано от 01.01.2017г. Внася: Кмета на Общината Ползване на финансови средства от набрани отчисления по чл.64 от Закона за ...

15. Дневен ред/Покана за заседание - 19.12.2016 год

З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 19.12.2016 год. ( понеделник ) от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1. Промяна в бюджета на Общината за 2016 г. Внася: Кмета на...

14. Дневен ред/Покана за заседание - 30.11.2016 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 30.11.2016 год. (сряда) от 10.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   Промяна в бю...

13. Дневен ред/Покана за заседание - 28.10.2016 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 28.10.2016 год. (петък) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   Актуализация...

12. Дневен ред/Покана за заседание - 27.09.2016 год

З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 27.09.2016 год. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1.Приемане на „Общинска програма за опазване на околната среда ...

11. Дневен ред/Покана за заседание - 12.09.2016 год

З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 12.09.2016 год. (понеделник) от 10.00 часа в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит с предложение за следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1. Оздравителна програма на ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит. Внас...

10. Дневен ред/Покана за заседание - 26.08.2016 год

З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 26.08.2016 год. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1.Отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетни сметки и ф...

09. Дневен ред/Покана за заседание - 27.07.2016 год

З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 27.07.2016 год. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : Промяна в бюджета на общината за 2016 г. Вна...

08. Дневен ред/Покана за заседание - 24.06.2016 год

З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 24.06.2016 год. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : Промяна в бюджета на общината за 2016 г. Вна...

07. Дневен ред/Покана за заседание - 31.05.2016 год

З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 31.05.2016 год. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1.Отмяна на Решение № 122 от 27.04.2016 г. по Протокол № 7 на О...

06. Дневен ред/Покана за заседание - 27.04.2016 год

З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 27.04.2016 год. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1. Приемане на отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. И...

05. Дневен ред/Покана за заседание - 29.03.2016 год

З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 29.03.2016 год. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1. Приемане годишните финансови отчети на Търговските дружества с о...

04. Дневен ред/Покана за заседание - 26.02.2016 год

З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 26.02.2016 год. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1. Отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околн...

03. Дневен ред/Покана за заседание - 28.01.2016 год

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране, с...

02. Дневен ред/Покана за заседание - 21.12.2015 год

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...

01. Дневен ред/Покана за заседание - 25.11.2015 год

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...