Get Adobe Flash player

11. Дневен ред/Покана за заседание – 12.09.2016 год

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 12.09.2016 год. (понеделник) от 10.00 часа в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Оздравителна програма на ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.