Get Adobe Flash player

Дневен ред комисии.

07. Дневен ред комисии 10.2015 година

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”   Възлагане на автобусни превози на територията на Община Искър. Вносител: Кмета на Общината   За об...

06. Дневен ред комисии 08.2015 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1. Промяна в бюджета на общината за 2015 г. Вносител: Кмета на Общината 2. Одобряване на пазарна оценка за учредяване на сервитутни права....

05. Дневен ред комисии 07.2015 година.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр. Искър на 29.07.2015г. Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1. Промяна в бюджета на общината за 2015 г . За обсъждане: Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” К...

04. Дневен ред комисии 02.2015 година.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1. Промяна в бюджета на общината за 2015 г. Вносител: Кметът на Общината За становище: Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна...

03.Дневен ред комисии 02.2015 година (извънредно)

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :     За бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на Общината...

02. Дневен ред комисии 02.2015 година.

 Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :     Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграци...

01. Дневен ред комисии 01.2015 година

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” За становище:   Предложение за промяна в структурата на общ...