Get Adobe Flash player

07. Дневен ред комисии 10.2015 година

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 

  1. Възлагане на автобусни превози на територията на Община Искър.

Вносител: Кмета на Общината

 

За обсъждане:

Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 

Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 

Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”

 

Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации”

 

  1. Разрешаване на платен и неплатен годишен отпуск на Председателя на Общинския съвет – Искър.

Вносител: Зам. председател на ОбС

 

  1. Разрешаване на платен годишен отпуск и неплатен служебен отпуск на Кмета на община Искър и Кметовете на кметства в Община Искър.

Вносител: Зам. председател на ОбС

 

  1. Вземане на решение от Общинския съвет за избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Искър и Кметове на Кметства с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци.

Вносител: Кмета на Общината