Get Adobe Flash player

Дневен ред на постоянните комисии – 2015 – 2019 година

51. Дневен ред комисии – 25.09.2019 год.

    ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :       За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за...

50. Дневен ред комисии – 12.09.2019 год

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :     За становище: Всички комисии   Делегиране право на директора на СУ „Хрсито Смирненски“ гр.Искър за организирането на безплатните превози на учени...

49. Дневен ред комисии – 29.08.2019 год

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :            За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Годишен отчет за изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. Промяна в бюджета на общината за 20...

48. Дневен ред комисии – 25.07.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :            За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г. Състоянието на общинския дълг на общината през 2018 г. Промяна в ...

47. Дневен ред комисии – 28.06.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :            За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2019 г. Отпускане на еднократни финансови помощи.   За становище:...

46. Дневен ред комисии – 30.05.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отчет за дейността на „СБВБДПЛР-Искър“ ЕООД гр.Искър през 2018 г. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за пър...

45. Дневен ред комисии – 30.04.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за 2018 г. Отпускане на еднократни финансови помощи.   За с...

44. Дневен ред комисии – 26.03.2019 год.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :     За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Допълнение на Програмата за управление и разпорежда...

43. Дневен ред комисии – 26.02.2019 год.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2019 г. Отчет...

42. Дневен ред комисии – 24.01.2019 год.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отпускане на средства за обезпечаване на кръводари...

41. Дневен ред комисии – 18.12.2018 год.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2018г. Опреде...

40. Дневен ред комисии – 29.11.2018 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2018г. Отпускане на еднократни финансови помощи.   За становище:  Комиси...

39. Дневен ред комисии – 20.11.2018 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище:  Комисия „ Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”   Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на община Искър. Разрешение за изработ...

38. Дневен ред комисии – 30.10.2018 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2018г. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за второто тримесечие на 2018 г. ...

37. Дневен ред комисии – 27.09.2018 год.

  Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2018г. Отпускане на еднократни финансови помощи.   За становище:  Комисия „ У...

36. Дневен ред комисии – 30.08.2018 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. Състоянието на общинския дълг на общината през 2017 г. Промяна в бюджета на общинат...

35. Дневен ред комисии – 20.07.2018 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2018 г. Отпускане на еднократни финансови помощи.   За становище: Комисия “Здравеопаз...

34. Дневен ред комисии – 29.06.2018 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2018 г. Отпускане на еднократни финансови помощи.   За становище: Комисия „У...

33.Дневен ред комисии – 31.05.2018 година

  Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отчет за дейността на „СБВБДПЛР – Искър“ ЕООД гр.Искър през 2017 год.   За становище: Комисия „Устройство на територ...

32.Дневен ред комисии 10.05.18 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :     За становище: Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”   Промяна в бюджета на общината за 2018 г.           ЛЮБОМИР ЙОЛ...

31.Дневен ред комисии 04.18 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2018 г. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за първото тримесечие на...

30.Дневен ред комисии 03.18 година

  Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за 2017 г. ...

29. Дневен ред комисии 02.2018 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отпускане на еднократни финансови помощи.   ...

28. Дневен ред комисии 01.2018 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителнат...

27. Дневен ред комисии 12.2017 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2017 г. Определян...

26. Дневен ред комисии 11.2017 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Определяне на месечна финансова помощ на граждани от о...

25. Дневен ред комисии 10.2017 година

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД – гр.Искър за третото тримесечие на 2017г. Актуализация на Програмата за управление ...

24. Дневен ред комисии 09.2017 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище: Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отпускане на еднократни финансови помощи. За становище: Комисия „ Устройство на територията, благоустройство, промишл...

23. Дневен ред комисии 08.2017 година

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. Състоянието на общинския дълг на общината през 2016 г. Отпускане на еднократни фи...

22. Дневен ред комисии 07.2017 година

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Приемане на отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за второто тримесечие на 2017 г. Промяна в бюджета на община...

21. Дневен ред комисии 06.2017 година

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отпускане на еднократни финансови помощи.   За становище:  Комисия „ Устройство на територията, благоустройство, промишлено...

20. Дневен ред комисии 05.2017 година

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2017г. Отпускане на еднократни финансови помощи.   За становище: Комиси...

19. Дневен ред комисии 04.2017 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Приемане на отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за първото тримесечие на 2017 г. Приемане на годишен отче...

18. Дневен ред комисии 03.2017 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :  За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Приемане годишните финансови отчети на Търговските дружества с общинско имущество или общинско участие в капитала. Отдаване под наем за стоп...

17. Дневен ред комисии 02.2017 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на ...

16. Дневен ред комисии 01.2017 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителната кампания в община Искър. Определяне на такса за детска ясла, детски ...

15. Дневен ред комисии 12.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете на кметствата, считано от 01.01.2017г. Ползване на финанс...

14. Дневен ред комисии 12.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1. Промяна в бюджета на Общината за 2016 г. 2. Отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска с...

13. Дневен ред комисии 11.2016 година

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на Общината за 2016 г. Определяне на базисни наемни цени през 2016 г. Отдаване под наем на недвиж...

12. Дневен ред комисии 10.2016 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на Общината за 2016 г. Определяне на базисни наемни цени през 2016 г. Отдаване под наем на недви...

11. Дневен ред комисии 10.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1.Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър. Внася: Кмета на Общи...

10. Дневен ред комисии 09.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред . 1. Оздравителна програма на ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит. Внася: Кмета на Общи...

09. Дневен ред комисии 08.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1.Отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетни сметки и фондове на общината за времето от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. Внася: Кмета на Об...

08. Дневен ред комисии 07.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2016 г. Внася: Кмета на Общината 2.Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на общи...

07. Дневен ред комисии 06.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2016 г. Внася: Кмета на Общината 2.Допълване списъка на пътуващите служители от населеното мя...

06. Дневен ред комисии 05.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1 . Допълване списъка на пътуващите служители от населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота и обратно в дейност „Общинска ...

05. Дневен ред комисии 04.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1. Продажба на общински имот ПИ № 190071 в землището на с. Староселци. Внася: Кмета на Общината 2. Отдаване под наем на недви...

04. Дневен ред комисии 03.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1. Приемане годишните финансови отчети на Търговските дружества с общинско имущество или общинско участие в капитала. Внася: Председател ОбС...

03. Дневен ред комисии 02.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д : За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” 1. Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на Общината и про...

02. Дневен ред комисии 01.2016 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране, с...

01. Дневен ред комисии 12.2015 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н     Р Е Д  За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” Промяна в бюджета на общината за 2015 г. Докладв...