Get Adobe Flash player

10. Дневен ред комисии 09.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред.

1. Оздравителна програма на ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

2. Отпускане на еднократни финансови помощи.