Get Adobe Flash player

20. Дневен ред комисии 05.2017 година

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

  1. Промяна в бюджета на общината за 2017г.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 

  1. Анализ за дейността на Районна служба «Пожарна безопасност и защита на населението» – Кнежа за 2016г.
  2. Анализ за дейността на РУ – Долни Дъбник, респ. ПУ – Искър за 2016г.
  3. Отчет за работата на общинската администрация през 2016
  4. Промяна в бюджета на общината за 2017г.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър