Get Adobe Flash player

32.Дневен ред комисии 10.05.18 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 

За становище: Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 

  1. Промяна в бюджета на общината за 2018 г.

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър