Get Adobe Flash player

Информация за плащания

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of 38. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-226)38. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-226)    [23.03.2016]   [185.0 KiB]   [465 сваляния]
Icon of 37. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-211)37. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-211)    [23.03.2016]   [184.5 KiB]   [449 сваляния]
Icon of 36. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-164)36. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-164)    [23.03.2016]   [185.5 KiB]   [439 сваляния]
Icon of 35. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-141)35. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-141)    [23.03.2016]   [185.0 KiB]   [450 сваляния]
Icon of 34. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-119)34. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-119)    [23.03.2016]   [185.5 KiB]   [446 сваляния]
Icon of 33. Информация за извършено плащане (Д-ОА-226)33. Информация за извършено плащане (Д-ОА-226)    [14.03.2016]   [185.5 KiB]   [467 сваляния]
Icon of 32. Информация за извършено плащане (Д-ОА-211)32. Информация за извършено плащане (Д-ОА-211)    [14.03.2016]   [185.0 KiB]   [447 сваляния]
Icon of 31. Информация за извършено плащане (Д-ОА-141)31. Информация за извършено плащане (Д-ОА-141)    [14.03.2016]   [186.0 KiB]   [436 сваляния]
Icon of 30. Информация за извършено плащане (Д-ОА-119)30. Информация за извършено плащане (Д-ОА-119)    [14.03.2016]   [186.5 KiB]   [435 сваляния]
Icon of 29. Информация за извършино плащане (Д-ОА-212 2014)29. Информация за извършино плащане (Д-ОА-212 2014)    [07.01.2016]   [184.5 KiB]   [459 сваляния]
Icon of 28. Информация за извършино плащане (Д-ОА-136)28. Информация за извършино плащане (Д-ОА-136)    [07.01.2016]   [186.0 KiB]   [428 сваляния]
Icon of 27. Информация за извършино плащане (Д-ОА-12)27. Информация за извършино плащане (Д-ОА-12)    [07.01.2016]   [184.5 KiB]   [448 сваляния]
Icon of 26. Информация за извършино плащане (Д-ОА-11)26. Информация за извършино плащане (Д-ОА-11)    [07.01.2016]   [185.0 KiB]   [447 сваляния]
Icon of 25. Информация за извършено плащане (Д-ОА-212)25. Информация за извършено плащане (Д-ОА-212)    [08.12.2015]   [184.5 KiB]   [444 сваляния]
Icon of 24. Информация за извършено плащане (Д-ОА-136)24. Информация за извършено плащане (Д-ОА-136)    [08.12.2015]   [186.0 KiB]   [434 сваляния]
Icon of 23. Информация за плащане (Д-ОА-11)23. Информация за плащане (Д-ОА-11)    [08.12.2015]   [184.5 KiB]   [452 сваляния]
Icon of 22. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-226)22. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-226)    [12.11.2015]   [184.5 KiB]   [437 сваляния]
Icon of 21. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-212)21. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-212)    [12.11.2015]   [183.5 KiB]   [436 сваляния]
Icon of 20. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-211)20. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-211)    [12.11.2015]   [183.5 KiB]   [448 сваляния]
Icon of 19. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-164)19. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-164)    [12.11.2015]   [184.5 KiB]   [451 сваляния]
Icon of 18. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-141)18. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-141)    [12.11.2015]   [184.5 KiB]   [450 сваляния]
Icon of 17. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-12.36)17. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-12.36)    [12.11.2015]   [184.5 KiB]   [438 сваляния]
Icon of 16. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-119)16. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-119)    [12.11.2015]   [184.5 KiB]   [439 сваляния]
Icon of 15. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-12)15. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-12)    [12.11.2015]   [184.0 KiB]   [424 сваляния]
Icon of 14. Информация за плащане (Д-ОА-16)14. Информация за плащане (Д-ОА-16)    [08.09.2015]   [185.5 KiB]   [491 сваляния]
Icon of 14. Информация за извършено плащане (Д-ОА-158)14. Информация за извършено плащане (Д-ОА-158)    [08.09.2015]   [185.0 KiB]   [434 сваляния]
Icon of 13. Информация за плащане (Д-ОА-16)13. Информация за плащане (Д-ОА-16)    [13.08.2015]   [185.5 KiB]   [521 сваляния]
Icon of 12. Информация за извършено плащане (Д-ОА-211)12. Информация за извършено плащане (Д-ОА-211)    [13.08.2015]   [184.5 KiB]   [460 сваляния]
Icon of 11. Информация за извършено плащане (Д-ОА-158)11. Информация за извършено плащане (Д-ОА-158)    [13.08.2015]   [185.0 KiB]   [437 сваляния]
Icon of 10. Информация за плащания м  март 2015 год.10. Информация за плащания м март 2015 год.    [09.04.2015]   [258.6 KiB]   [574 сваляния]
Icon of 09. Информация за плащания м февруари 2015 год09. Информация за плащания м февруари 2015 год    [09.03.2015]   [249.3 KiB]   [499 сваляния]
Icon of 08. Информация за плащания м. януари 2015 год.08. Информация за плащания м. януари 2015 год.    [05.02.2015]   [256.6 KiB]   [529 сваляния]
Icon of 07. Информация за плащания по договори през месец Декември 2014 г.07. Информация за плащания по договори през месец Декември 2014 г.    [07.01.2015]   [265.3 KiB]   [571 сваляния]
Icon of 06. Информация за извършено плащане във връзка с изпълнението на Договор за консултантски услуги – строителен  надзор № Д-ОА-120 от 22.08.2013 год06. Информация за извършено плащане във връзка с изпълнението на Договор за консултантски услуги – строителен надзор № Д-ОА-120 от 22.08.2013 год    [06.01.2015]   [177.0 KiB]   [491 сваляния]
Icon of 05. Информация за извършено плащане във връзка с изпълнението на Договор за строително монтажни работи № Д-ОА-97 от 25.07.2013 год.05. Информация за извършено плащане във връзка с изпълнението на Договор за строително монтажни работи № Д-ОА-97 от 25.07.2013 год.    [06.01.2015]   [178.5 KiB]   [496 сваляния]
Icon of 04. Информация за извършено плащане във връзка с изпълнението на Договор за услуга № Д-ОА-13 от 27.03.2012 год04. Информация за извършено плащане във връзка с изпълнението на Договор за услуга № Д-ОА-13 от 27.03.2012 год    [06.01.2015]   [177.0 KiB]   [464 сваляния]
Icon of 03. Информация за плащания по договори 11.2014 г.03. Информация за плащания по договори 11.2014 г.    [09.12.2014]   [253.3 KiB]   [548 сваляния]
Icon of 02. Информация за извършено авансова плащане по договор № Д-ОА-41 от 14.05.2013 г.02. Информация за извършено авансова плащане по договор № Д-ОА-41 от 14.05.2013 г.    [01.12.2014]   [176.5 KiB]   [472 сваляния]
Icon of 01. Информация за плащания по договори 2014 г.01. Информация за плащания по договори 2014 г.    [03.11.2014]   [177.8 KiB]   [536 сваляния]