Get Adobe Flash player

Заповед предаване материали

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. 1. Предаването и приемането на изборните книжа и материали за провеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г., на Секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК) на територията на Община Искър, да се извърши на 25 март (събота) по следния график:

 

  • ЗА ГРАД ИСКЪР – 13.30 ЧАСА

ПСИК 152300011; СИК 152300001; СИК 152300002, СИК 152300003 и СИК152300004;

 

  • ЗА С. ПИСАРОВО – 14.30 ЧАСА

СИК 152300008;

 

  • ЗА С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ – 15.30 ЧАСА

СИК 152300005; СИК 152300006; СИК 152300007;

 

  • ЗА С. СТАРОСЕЛЦИ – 16.30 ЧАСА

СИК 152300009; СИК 152300010.

 

 

  1. Охранителните дейности при транспортирането на изборните книжа и материали и охраната на изборните помещения при организирането и провеждането на изборите за народни представители се осъществява от служителите на Районно управление на МВР – гр. Долни Дъбник, ПУ – Искър.

Охраната на служебния автомобил, в който ще се превозват изборните книжа и материали да стартира в 13.30 часа пред сградата на общинска администрация гр. Искър!

 

  1. Кметовете на кметства да осигурят ключове за изборните помещения.

 

Организацията и контролът по изпълнение на Заповедта възлагам на Секретаря на община Искър.

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на Теменужка Василева – Секретар на община Искър, Кметовете на Кметства с. Долни Луковит, с. Староселци и с. Писарово, за сведение и изпълнение, на РУ на МВР – гр. Долни Дъбник и на Районната избирателна комисия гр. Плевен.