Get Adobe Flash player

Заличени лица – избори президент

СЕКЦИЯ № 001 – гр. Искър

1. БОРЯНА АЛЕКСИЕВА ЙОРДАНОВА
2. ВЛАДО АНГЕЛОВ ДИКОВ
3. ФИЛИП НИКОЛОВ БАНЧЕВ

СЕКЦИЯ № 002 – гр. Искър

 1. БОРИСЛАВ ГАЛИНОВ ЦАКОВ

2. ВЪРБА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

3. ГАЛИН ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕЛЧЕВ

4. ГАЛИН ТОДОРОВ ЧОРБАНСКИ

5. КОСТО ЗЛАТАНОВ МИТКОВ

6. КЪНЧО ТОДОРОВ МИЛЕВ

 

СЕКЦИЯ № 003 – гр. Искър

1. АЛЕКСИ СИЛВИЕВ  АСЕНОВ

2. ВЕЛИКО АНГЕЛОВ БОРИСОВ

3. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

4. ДЕСИСЛАВА ВАСКОВА ВАСИЛЕВА

5. ЕНГИН АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ

6. ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ЙОРГОВСКА

7. МАРИЯ МАРИНОВА ИВАНОВА

8. СЛАВКА ЦВЕТКОВА ЯНЕВА

9. СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

СЕКЦИЯ № 004 – гр. Искър

1. АНИ СИМЕОНОВ ОРЛИНОВ

2. БОРЯНА НГЕЛОВА ОРЛИНОВА

3. ИРЕИНА ПЕТРОВА НИКОЛОВСКА

4. МАРИАНА ТИХОМИРОВА ИВАНЧОВСКА

СЕКЦИЯ № 005 – с. Долни Луковит

1. АНИТА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА

2. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНЧЕВ

3. МИЛКА ИВАНОВА ГЕРГОВА

4. ТОДОРКА ГЕНОВА КОЖУХАРОВА

5. ЯНКО ВАСИЛЕВ ЯНЕВ

СЕКЦИЯ № 006 – с. Долни Луковит

1. ПАВЕЛ ГЕНОВ ПАВЛОВ

СЕКЦИЯ № 007 – с. Долни Луковит

1. НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ВАКЬОВСКА

2. ОГНЯН СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ

3. РУМЕН МИЛЧЕВ ЗАНОВ

СЕКЦИЯ № 008 – с. Писарово

1. ЕМИЛИЯН МИЛКОВ АСЕНОВ

2. РАЛИЦА ЦВЕТАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

3. СТЕФКА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

СЕКЦИЯ № 009 – с. Староселци

1. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГАЧЕВ

2. ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНЧЕВ

3. ЗДРАВКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА

4. КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

5. ПАНАЙОТ ЛУКАНОВ ЦВЕТАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

СЕКЦИЯ № 010 – с. Староселци

1. ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

2. ЕЛЕНА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА

3. СТЕФЧО ХРИСТОВ ДАМЯНОВ