Get Adobe Flash player

Избран кандидат за Здравен медиатор.

Днес 30 Януари 2017 година от 14:00 часа в „Заседателната зала“ на Административната сграда на община Искър, гр. Искър, област Плевен се проведе заседание на комисията назначена със заповед №25, за класиране на явилите се кандидати за конкурса за длъжността „Здравен медиатор“. Конкурсът бе проведен на два етапа, непосредствено един след друг. Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа представени документи и проведеното събеседване, съгласно приложение 1. Победителя в конкурса, както и подробна информация  относно можете да свалите файла.

Icon of Избран кандидат за Здравен медиатор.Избран кандидат за Здравен медиатор.    [30.01.2017]   [514.2 KiB]   [315 сваляния]