Get Adobe Flash player

Информация за извършено окончателно плащане: „Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Долни Луковит, община Искър”

Файла можете да намерите тук.