Get Adobe Flash player

Информация за извършено плащане във връзка с изпълнението на Договор за консултантски услуги – строителен надзор № Д-ОА-120 от 22.08.2013 год

Договора можете да намерите тук.