Get Adobe Flash player

Кампания за кръводаряване

И тази година Община Искър и Районен център по трансфузионна хематология – Плевен ще проведат кръводарителска кампания във всички населени места на територията на общината през месец февруари 2017 година. С приоритет отново ще бъдат граждани, регистрирани в Дирекция ”Социално подпомагане”  гр.Кнежа и безработни граждани регистрирани  в Бюрото по труда, като активно търсещи работа. Датите и пунктовете за кръводаряване, на които ще се проведе кампанията по населени места, са следните:

15.02.2017г. и 16.02.2017г. – Болница гр.Искър

21.02.2017г. и 22.02.2017г. – Здравна служба с.Долни Луковит

24.02.2017г. – Кметство с.Староселци

28.02.2017г. – Здравна служба с.Писарово