Get Adobe Flash player

Обществено обсъждане на проектобюджета на Общината за 2016 г.

На 26.11.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала, в сградата на общинска администрация гр. Искър се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на Общината за 2016 г. На общественото обсъждане присъстваха Кметът на Общината, Кметовете на кметства, Председателя на Общинския съвет – Искър, Директори на училища, Председатели на читалищни настоятелства, Директори на дирекции в общинската администрация, Ръководители на бюджетни дейности, граждани и заинтересовани лица.