Get Adobe Flash player

Община Искър закупи два специализирани автомобила за сметосъбиране.

Община Искър закупи две специализирани машини Марка „Мерцедес“ за нуждите на дейност „Чистота” с предвидените и събрани от такса смет средства. След проведено публично състезание по реда на ЗОП с предмет „Доставка на два специализирани автомобили /втора употреба/ за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Искър“, фирмата спечелила поръчката  „ГОГГ Строй“ ЕООД достави машините. Те са закупени изцяло със средства на Община Искър. Сметосъбиращите автомобили са с товароносимост по 6370кг. и обем на сметосъбиращата надстройка 18 куб.м. Закупените автомобили значително намаляват разходите за гориво и престой, улесняват работата на служителите и увеличават производителността на работа. Жителите на община Искър в най-скоро време ще почувстват ефекта от техника, а вложените инвестиции ще се възстановят бързо. Ръководството на Общината има като приоритет чистотата на града и съставните населени места на община Искър.