Get Adobe Flash player

Обява: Заинтересованите лица да направят своите предложенияи становища по проекта за приемане на: Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Искър 2015-2017

Файловете можете да свалите от линка по долу.