Get Adobe Flash player

Обява за провеждане на конкурса за „Здравен медиатор“

О Б Я В А

 

 

Община Искър обявява дата, час и място за провеждане на конкурс

за избор на Здравен медиатор

 

 

На 30.01.2017 г. от 14.00 ч. в заседателна зала на 2 етаж в сградата на общинска администрация, гр. Искър ще се проведе конкурс за избор на Здравен медиатор.

Конкурса, ще се проведе от Комисия назначена със Заповед на Кмета на община Искър.