Get Adobe Flash player

ПОКАНА за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Искър мандат 2015 – 2019 г.

ПОКАНА

за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Искър мандат 2015 – 2019 г.

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областния управител на област Плевен със Заповед № РД-22-07 от 05.11.2015 г. свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет Искър, мандат 2015 – 2019 г.
Заседанието ще се проведе на 09 ноември 2015 г. в Заседателната зала на община Искър от 13,00 часа при следния дневен ред:
1. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от:
– новоизбраните общински съветници;
– новоизбрания кмет на община Искър;
– новоизбраните кметове на кметства – с. Долни Луковит, с. Писарово,
с. Староселци.
2. Откриване на първото заседание от най-възрастния общински съветник.
3. Избор за председател на Общинския съвет Искър.

Поканени са всички жители на Община Искър.