Get Adobe Flash player

Покана: Встъпителен информационен ден. Договор: BG05M9OP001-2.002-0018-C001 „Грижи за достоен живот 4“

Община Искър, област Плевен в качеството си на изпълнител по договор: BG05M9OP001-2.002-0018-C001 „Грижи за достоен живот 4”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 г., процедура: BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот, ще проведе Встъпителен информационен ден по проекта на 27.11.2015 год. /петък/ от 10:00 часа в гр.Искър, Общинска администрация, ул. „Г.Димитров” №38, ет 2, Конферентна зала . Очакваме Ви !