Get Adobe Flash player

Протокол от работата на комисията: „Упражняване на Строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”

Файла можете да свалите от линка долу.