Get Adobe Flash player

Протокол от работата на комисията: „Упражняване на Строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи по проект: „Туристическа екопътека „Тульово” – природа, сказания, легенди и съвременности”

Файла можете да го намерите тук.