Get Adobe Flash player

Протокол №2 от работата на комисията: “Изграждане на сградни канализационни отклонения на ул. “Отец Паисий” и ул. “Петър Берон”, гр. Искър”

Файла можете да изтеглите от тук.