Get Adobe Flash player

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Искър за 2014 г.

На 26.06.2015 г.( петък) от 9:30 часа в Заседателната зала на Общината се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Искър за 2014 г. Бяха разгледани и обсъдени годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г. и годишен отчет за състоянието на общинския дълг през 2014 г. Всички заинтересовани граждани могат да се запознаят с материалите от публичното обсъждане, които са публикувани на официалната страница на община Искър в интернет.

20150626_093922          20150626_093839 20150626_095656       20150626_093640