Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ: образувана Избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Искър.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за Народни представители, че със заповед № 66 от 12 март 2017 г. на Кмета на община Искър e образувана Избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Искър, включваща всички населени места – Гр. Искър, с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци.

В тази връзка, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявления до 20.03.2017 г. (понеделник) включително !

Заявлението ( Приложение № 14-НС ) трябва да е собственоръчно подписано и подадено до Кмета на общината и до Кмета на кметството, като задължително се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.