Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ относно проект на Наредба №28 – ”За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225, ал.3 от закона за устройство на територията на община Искър” на Общински съвет – Искър

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК  в законоустановения срок от 14 дни, Община Искър чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта на Наредба №28 – За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225, ал.3 от закона за устройство на територията на община Искър” на Общински съвет – Искър.

Проекта на наредбата можете да видите тук <линк>