Get Adobe Flash player

Списък класиране по оценка на потребностите от интегрирани социални и здравни услуги по проект „ГРИЖИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ 4“

Вх. № Дата Трите имена на кандидат – потребителя Населено място Оценка
П-182 10.12.2015 Ненка Стефанова Тодорова с. Писарово, 97,22
П-100 3.12.2015 Тодор Павлов Тодоров гр. Искър, 95,71
П-151 4.12.2015 Никола Иванов Йончовски гр. Искър, 93,72
П-115 3.12.2015 Тошко Пешев Предашки-починал гр. Искър, 88,86
П-45 2.12.2015 Илийка Младенова Иванова гр.Искър, 88,11
П-16 1.12.2015 Иванка Кунова Еленкинска с.Долни Луковит, 87,76
П-20 1.12.2015 Иванка Добрева Пенева гр.Искър, 86,1
П-146 4.12.2015 Иванка Илиева Симеонова с. Долни Луковит, 84,75
П-113 3.12.2015 Злата Парашкевова Миловска гр. Искър, 84,68
П-6 1.12.2015 Петър Маринов Стефанов, с.Долни Луковит, 84,02
П-185 10.12.2015 Димитър Иванов Кабакчийски с. Писарово 83,55
П-157 7.12.2015 Димитър Асенов Маринчовски гр. Искър, 81,16
П-158 7.12.2015 Димитър Кунчев Кунчев гр. Искър, 81,03
П-108 3.12.2015 Тихомир Тодоров Трифонов гр. Искър, 80,54
П-117 3.12.2015 Тана Цолова Бешовишка гр. Искър, 78,93
П-13 1.12.2015 Тошко Пенков Ненчев с.Долни Луковит, 76,65
П-54 2.12.2015 Нанко Цолов Генов – починал гр.Искър, 76,56
П-178 10.12.2015 Симеонка Цветкова Коритарска гр. Искър, 75,28
П-58 2.12.2015 Гана Илиева Йочева с. Долни Луковит 75
П-82 3.12.2015 Христо Тодоров Василев с. Староселци 73,23
П-175 9.12.2015 Куна Димова Петкова гр. Искър, 72,76
П-55 2.12.2015 Елка Асенова Радева гр.Искър, 72,48
П-104 3.12.2015 Иванка Иванова Моновска гр. Искър, 72,42
П-173 9.12.2015 Тодорица Иванова Велковска гр. Искър, 71,2
П-110 3.12.2015 Пенка Иванова Иванова с. Долни Луковит, 69,76
П-163 8.12.2015 Велика Костадинова Теляшка гр. Искър, 68,36
П-22 1.12.2015 Йорданка Илиева Горанова гр.Искър, 68,16
П-98 3.12.2015 Данка Иванова Михайлова с. Староселци 67,67
П-28 1.12.2015 Сашо Михайлов Борисов гр.Искър, 66,96
П-145 4.12.2015 Филипа Андреева Пецова с. Долни Луковит, 66,6
П-136 4.12.2015 Кирил Николов Павлов с. Долни Луковит, 65,2
П-68 2.12.2015 Горан Василев Танков с. Писарово, 64,98
П-144 4.12.2015 Стефан Цанов Стефанов с. Долни Луковит, 64,85
П-142 4.12.2015 Каролина Атанасова Йорданова с. Долни Луковит, 64,52
П-86 3.12.2015 Митко Лазаров Ганов с. Староселци 63,87
П-30 1.12.2015 Цветко Стефанов Цветков гр.Искър, 63,37
П-5 1.12.2015 Ангел Николов Маринов, с.Долни Луковит, 63,24
П-149 4.12.2015 Наца Михова Стефанова с. Долни Луковит, 62,45
П-48 2.12.2015 Димитрина Величкова Павлова гр.Искър, 62,13
П-7 1.12.2015 Славейко Бисеров Ангелов, с.Долни Луковит, 62,12
П-112 3.12.2015 Йовка Ленкова Дундакова гр. Искър, 62,09
П-138 4.12.2015 Младен Георгиев Крачуновски с. Долни Луковит, 62,08
П-31 1.12.2015 Марийка Димитрова Македонска гр.Искър, 62,04
П-120 4.12.2015 Стилияна Костова Стефанова гр. Искър, 61,14
П-95 3.12.2015 Цонка Петкова Митева с. Староселци 60,95
П-23 1.12.2015 Милка Ицова Борисова гр.Искър, 60,85
П-166 8.12.2015 Павел Севдов Георгиев с. Писарово, 60,8
П-8 1.12.2015 Иван Кънчев Савчев с.Долни Луковит, 60,63
П-3 1.12.2015 Тодорица Дикова Ненова, с.Долни Луковит, 59
П-33 1.12.2015 Тодор Цветанов Стольовски гр.Искър, 58,08
П-187 10.12.2015 Тошка Маринова Лишкова гр. Искър, 58,08
П-79 3.12.2015 Елка Райчева Кунчева с. Староселци 58,08
П-37 1.12.2015 Лиляна Петрова Тотинска гр.Искър, 57,49
П-125 4.12.2015 Гица Ангелова Тонова гр. Искър, 57,4
П-118 3.12.2015 Петруша Лазарова Манева гр. Искър, 57
П-162 8.12.2015 Пламен Горанов Белев гр. Искър, 56,92
П-67 2.12.2015 Катя Каменова Лещарска с. Писарово, 56,57
П-26 1.12.2015 Спаска Данаилова Бенчовска гр.Искър, 56,39
П-107 3.12.2015 Цветан Кръстев Хинков с. Долни Луковит 56,39
П-85 3.12.2015 Пена Христова Вълова с. Староселци 56,08
П-47 2.12.2015 Марин Бочев Радев гр.Искър, 55,51
П-96 3.12.2015 Румен Сергеев Асенов с. Староселци 54,8
П-124 4.12.2015 Христо Георгиев Пописаков гр. Искър, 54,56
П-69 2.12.2015 Нешка Цветкова Иванова с. Писарово, 54,24
П-179 10.12.2015 Йонка Ненчева Ангеловска гр. Искър, 54,12
П-134 4.12.2015 Райна Дикова Конярска гр. Искър, 53,94
П-44 2.12.2015 Яна Недялкова Кънчашка гр.Искър, 53,52
П-189 10.12.2015 Владимир Петров Минковски гр. Искър, 53,52
П-181 10.12.2015 Олга Георгиева Христова гр. Искър, 53,28
П-153 7.12.2015 Иванка Йорданова Деличашка гр. Искър, 53,23
П-1 1.12.2015 Йордана Ламбова Цветкова, с.Долни Луковит, 53
П-78 3.12.2015 Иван Асенов Маринов с. Староселци 51,04
П-176 9.12.2015 Еленка Костова Михайлова гр. Искър, 50,88
П-24 1.12.2015 Николай Тодоров Наумов гр.Искър, 49,96
П-32 1.12.2015 Павлина Иванова Велковска гр.Искър, 49,46
П-81 3.12.2015 Надка Личова Вълчева с. Староселци 49,13
П-140 4.12.2015 Анка Емилова Кънчева с. Долни Луковит, 48,6
П-29 1.12.2015 Пенка Иванова Йончева гр.Искър, 48,35
П-92 3.12.2015 Донка Тодорова Монова с. Староселци 48,02
П-139 4.12.2015 Златка Алексиева Александрова с. Долни Луковит, 47,85
П-39 2.12.2015 Димитър Горанов Пенковски гр.Искър, 47,8
П-172 9.12.2015 Роза Михайлова Асенова с. Писарово, 47,71
П-9 1.12.2015 Йорданка Тодорова Еленкова с.Долни Луковит, 47,29
П-126 4.12.2015 Мария Генова Иванчовска гр. Искър, 47,16
П-180 10.12.2015 Зюмбила Демирева Илиева гр. Искър, 46,6
П-137 4.12.2015 Веска Филипова Маринова с. Долни Луковит, 46,25
П-25 1.12.2015 Виолета Цветанова Христова с. Староселци, 46,15
П-63 2.12.2015 Тото Атанасов Александров с. Писарово, 45,56
П-75 2.12.2015 Вълка Спасова Нанчовска с. Писарово 45,1
П-129 4.12.2015 Ивайло Добринов Иванов гр. Искър, 44,72
П-150 4.12.2015 Милчо Иванов Ангелов с. Долни Луковит, 44,6
П-116 3.12.2015 Мара Иванова Предашка гр. Искър, 44,57
П-49 2.12.2015 Веска Асенова Михайлова гр.Искър, 44,16
П-177 9.12.2015 Лиляна Цанова Горнишка с. Долни Луковит, 43,62
П-143 4.12.2015 Теодора Иванова Кольовска с. Долни Луковит, 43,55
П-168 8.12.2015 Ана Михайлова Панова с. Писарово, 43,16
П-184 10.12.2015 Валентина Тодорова Минковска гр. Искър, 43,16
П-50 2.12.2015 Илия Димитров Предашки гр.Искър, 42,88
П-70 2.12.2015 Веска Симеонова Стоименова с. Писарово, 42,63
П-77 3.12.2015 Наташка Манчева Иванова с. Староселци 42,59
П-103 3.12.2015 Тодора Димитрова Трильовска гр. Искър, 42,54
П-109 3.12.2015 Фидана Минкова Трифонова гр. Искър, 40,16
П-71 2.12.2015 Йордан Иванов Денчев с. Писарово, 40,04
П-167 8.12.2015 Иванка Нинова Генова с. Писарово, 39,42
П-111 3.12.2015 Дaмяна Йорданова Вълчева с. Долни Луковит, 39,37
П-56 2.12.2015 Светлена Красимирова Крачунова гр.Искър, 39,36
П-73 2.12.2015 Димитър Петков Нанковски с. Писарово 39,28
П-119 4.12.2015 Стефан Дилков Койнарлийски гр. Искър, 37,96
П-165 8.12.2015 Тинка Цветкова Теляшка гр. Искър, 37,12
П-159 8.12.2015 Йордан Тодоров Конярски гр. Искър, 36,48
П-131 4.12.2015 Ангелина Николова Василева гр. Искър, 36,46
П-148 4.12.2015 Спаса Иванова Лилова с. Долни Луковит, 35,88
П-65 2.12.2015 Атанаска Петкова Игнатова с. Писарово, 35,6
П-88 3.12.2015 Христо Георгиев Нечев с. Староселци 35,42
П-106 3.12.2015 Веска Вълчева Бренишка гр. Искър, 34,88
П-190 10.12.2015 Цветко Йотов Димитров Долни Луковит , 34,32
П-133 4.12.2015 Теодор Кръстев Тодоров с. Писарово 33,92
П-15 1.12.2015 Верка Симеонова Кючукова с.Долни Луковит, 33,75
П-90 3.12.2015 Наца Маринова Манова с. Староселци 31,69
П-154 7.12.2015 Надка Николова Доковска гр. Искър, 30,5
П-62 2.12.2015 Илийка Митова Габровска гр.Искър, 30,36
П-52 2.12.2015 Севдалина Денчева Петкова гр.Искър, 28,88
П-174 9.12.2015 Валентина Якимова Ангелова гр. Искър, 28,84
П-128 4.12.2015 Гиновева Добринова Иванова гр. Искър, 28,08
П-135 4.12.2015 Атанаска Цветкова Мандаловска с. Долни Луковит, 28
П-132 4.12.2015 Танка Илиева Иванчовска гр. Искър, 27,68
П-169 8.12.2015 Венцислав Симеонов Денчовски гр. Искър, 27,28
П-14 1.12.2015 Надежда Георгиева Петрова с.Долни Луковит, 27,25
П-38 2.12.2015 Иван Величков Иванов гр.Искър, 27,05
П-93 3.12.2015 Веска Цветанова Стоева с. Староселци 26,2
П-17 1.12.2015 Дилко Тодоров Дилков с.Долни Луковит, 24,4
П-105 3.12.2015 Мара Лазарова Дочовска гр. Искър, 23,8
П-76 3.12.2015 Виолета Манчева Кръстева с. Староселци 22,81
П-66 2.12.2015 Николина Цветкова Турмова с. Писарово, 21,68
П-94 3.12.2015 Атанас Симов Маринов с. Староселци 20,14
П-4 1.12.2015 Андрияна Атанасова Иванова с.Долни Луковит, 18,64
П-123 4.12.2015 Иванка Митева Иванова гр. Искър, 17
П-122 4.12.2015 Соня Борисова Янева гр. Искър, 15,48
П-160 8.12.2015 Цветан Горанов Куманов гр. Искър, 15,32
П-127 4.12.2015 Цветана Ангелова Иванова с. Староселци, 14,43
П-87 3.12.2015 Ванилия Илиева Вачева с. Староселци 13,32
П-91 3.12.2015 Спаска Любенова Мочева с. Староселци 12,68
П-83 3.12.2015 Цветан Илиев Стефанов с. Староселци 11,08
П-64 2.12.2015 Анка Тотова Александрова с. Писарово, 9,92
П-84 3.12.2015 Дилка Василева Иванова с. Староселци 9,27
П-43 2.12.2015 Елка Рашева Димитрова гр.Искър, 4,84
П-97 3.12.2015 Георги Донов Дилов с. Староселци 3,68
П-11 1.12.2015 Иларион Борисов Минков с.Долни Луковит, 2,52