Get Adobe Flash player

Съобщение ГРАО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че сайта на Главна Дирекция „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е активен за справки в избирателните списъци за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016г.

Сайта може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

  • Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г.

  • Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

  • Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

  • Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

– Служебни справки в избирателните списъци

– Обработване на постъпили Искания за гласуване по настоящ адрес

– Регистриране на издадени Удостоверения за гласуване на друго място