Get Adobe Flash player

Съобщение: Заседание на ОБС на 30.07.2015

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет на 30.07.2015 год. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Искър.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.07.2015 г. (сряда) при следния график:

  1. Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” от 13,30 часа;
  2. Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред” от 14,30 часа;
  3. Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция” от 15,00 часа;
  4. Комисия “Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство” от 15,30 часа.
  5. Комисия за контрол поизпълнениео на решенията и установяване на конфликт на интереси – от 16.00 часа