Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти относно поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции”

 До всички участници в обществена поръчка с предмет:  „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции”

Съобщение за отваряне на оферти (192.5 KiB, 619 downloads)