Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

На 21.09.2016 год., в изпълнение на Заповед № 350/20.09.2016 г. на Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия, която получи и отвори подадените оферти за участие по реда на тяхното постъпване в процедура с предмет:

„Енергийно обследване на улично осветление на населените места в община Искър, включващо три самостоятелно обособени позиции”.

За участие в процедурата оферти са подадени както следва:

 

Оферти са подадени както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „Корект Консултинг груп” ООД

гр. София

по куриер ЕКОНТ 14:27:59 часа;

19.09.2016 г.

Рег. № 30-1369-1  
2. „Артех Консулт” ООД

гр. София

Алексей Ангелов Телбийски 14:59:12 часа;

19.09.2016 г.

Рег. № 30-1370-1  
3. ЕТ „Екотоп Димитър Киров”

село Локорско

по куриер СПИДИ 15:06:34 часа;

19.09.2016 г.

Рег. № 30-1371-1  
4. „Еко Глоуб” ООД

гр. София

по куриер СПИДИ 15:12:59 часа;

19.09.2016 г.

Рег. № 30-1372-1  
5. „Арни Брадърс” ООД гр. София Мариян Димитров Пенчев 15:21:14 часа;

19.09.2016 г.

Рег. № 30-1373-1  

 

Предстои избор на изпълнител!

Галерия: