Get Adobe Flash player

Съобщение за отлагане на провеждане на преговори с участник

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Възлагане на автобусни превози по нова междуселищна автобусна линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър”.

Във връзка с необходимостта от определяне на представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и на КАТ – „Пътна полиция” към Областна дирекция „Полиция”, за назначаване на комисия по реда на ЗОП за провеждане на преговори с участника, подал оферта за участие в горепосочената обществена поръчка, Ви уведомяване за следното:

Преговорите с участника, подал оферта ще се проведат на 26.04.2016 г. (вторник) от 10.30 часа в заседателната зала, ет. 2, в сградата на Общинска администрация Искър.