Get Adobe Flash player

Съобщение: за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите Избори за Народни представители, всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до Кмета на общината и Кметовете на кметства в срок до 18.03.2017 г. до 17.00 часа включително – Приложение № 8 – НС.
В тази връзка от общинска администрация гр. Искър ще бъде осигурено дежурство на специалистите по ГРАО както следва:
на 18 март 2017 г. от 8.30 часа до 12.00 часа и от 12.30 часа до 17.00 часа
В горепосочените ден и часове, служителите по ГРАО ще извършват приемане на заявления по чл. 43, ал.1 изр. 1 от Иборния кодекс за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.
В Кметствата на територията на община Искър, също ще бъде осигурена възможност за приемане на заявления за непълноти и грешки в избрателните списъци – Приложение № 8–НС, чрез повикване по телефон на специалистите по ГРАО, на 18 март 2017 г. от 8.30 часа до 12.00 часа и от 12.30 часа до 17.00 часа както следва:
За Кметство с. Долни Луковит
Велислава Крумова Поповска – Старши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон: 0879294930;


За Кметство с. Писарово
Биляна Николаева Василева – Специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО“ на телефон: 0889205616 ;


За Кметство с. Староселци
Николина Димитрова Величкова – Старши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон: 0878586216 .