Get Adobe Flash player

Съобщение за оттегляне на публична покана с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ “Мара Балева”, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Искър”

На основание чл. 101б, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 9а, ал. 5, т.1 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, оттегляме публикуваната на 24.02.2015 г. публична покана, с уникален код 9039190, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ “Мара Балева”, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Искър”.

 

Icon of Решение за оттегляне на публична покана.Решение за оттегляне на публична покана.    [05.03.2015]   [750.8 KiB]   [643 сваляния]