Get Adobe Flash player

Съобщение за предоставена концесия на „МЛ – КОНСУЛТ – 2009“ ЕООД за добив на подземни богатства – изключителна държавна собственост, а именно: строителни материали – пясък и чакъл от находище „ПЛАДНИЩЕТО“, разположено в землището на гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска администрация – Искър

 

на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за подземните богатства

 

 О Б Я В Я В А

 

 

На всички заинтересовани лица и общественост Решение № 217 от 21.04.2017 г. на Министерски съвет за предоставена концесия на „МЛ – КОНСУЛТ – 2009“ ЕООД за добив на подземни богатства – изключителна държавна собственост, а именно: строителни материали – пясък и чакъл от находище „ПЛАДНИЩЕТО“, разположено в землището на гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен.

Решението подлежи на обжалване от всички заинтересовани лица в 14-дневен срок от датата на съобщаване пред Върховния административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Icon of Решение № 217 за предоставяне на концесии.Решение № 217 за предоставяне на концесии.    [12.05.2017]   [205.4 KiB]   [152 сваляния]