Get Adobe Flash player

Съобщение от ОБС Искър.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет на 30.03.2015 год. (понеделник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Искър.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.03.2015 г. при следния график:

1. Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” от 13,00 часа;

2. Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред” от 14,00 часа;

3. Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция” от 15,00 часа;

4. Комисия “Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство” от 16,00 часа.