Get Adobe Flash player

Съобщения

В Община Искър не са констатирани нарушения по Закона за гражданската регистрация
Публикувано на
В Община Искър не са констатирани нарушения по Закона за гражданската регистрация Във връзка с промените в Закона за гражданската регистрация  (ЗГР), обнародван в ДВ/ бр.55/21.07.2015 г., със заповед на Кмета на община Искър е назначена комисия, която извърши проверка за спазване на разпоредите на чл. 92 и чл. 99„а“ от ЗГР за извършените адресни регистрации в периода 01.05.2022г. - 30.04.2023г. на територията на Община Искър. В състава на комисията са включени представители на Областна администрация, Териториално звено ГРАО към МРРБ,  Районно управление на МВР, ПУ гр.Искър и Общинска администрация гр.Искър. В резултат на извършената проверка е съставен протокол, който…
Заповед безстопанствени кучета
Публикувано на
Заповед безстопанствени кучета
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТA в конкурсната процедура за номиниране за избор на Управител на публично предприятие „Пелофарма“ ЕООД, гр. Искър
Публикувано на
  ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТA в конкурсната процедура за номиниране за избор на Управител на публично предприятие „Пелофарма“ ЕООД, гр. Искър         Име, презиме и фамилия  на кандидата Резултат от оценката на бизнес програмата Резултат от проведеното интервюто Окончателен резултат София Александрова Банкова   4,51   4,57   4,54
Съобщение за обучение на СИК и ПСИК
Публикувано на
Съобщение за обучение на СИК и ПСИК Общинска администрация гр. Искър уведомява членовете на СИК/ПСИК на община Искър, че във връзка с предстоящите избори за Народни представители на 2-ри април  2023г., на 28 март 2023 г. (вторник) от 14.00 часа в зала № 2 на Народно читалище „Ламби Кандев -1893“ гр. Искър, ще се проведе обучение на членовете на СИК/ПСИК от Представители на РИК – Плевен.
Съобщение за дежурства на служителите – ГРАО
Публикувано на
Съобщение за дежурства на служителите - ГРАО Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023г., Община Искър уведомява избирателите, че на 18 март 2023 г. (събота) изтича срокът за: - подаване на заявление за вписване по настоящ адрес - Приложение № 21-НС; - подаване на заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – Приложение № 25-НС; - за гласуване с подвижната избирателна кутия - Приложение № 67-НС. Общината е осигурила дежурни служители в общинската администрация и в кметствата на 18 март 2023 г. (събота) от…