Get Adobe Flash player

Съобщения

„Първа копка“ на обект „Общински център – местен бит и култура“, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Публикувано на
На 13.05.2015г. стартираха строителните дейности  на обекта "Общински център - местен бит и култура". При откриването на строителната площадка присъстваха представители на всички заинтересовани страни в строителния процес, съгласно изискваниията на ЗУТ. Проект "Общински център - местен бит и култура"  е основна част от предприетите и заложени в Програма за развитие на туризма в община Искър -2013 г. мерки за разгръщане на туристическия потенциал на общината. Неговата реализация ще допринесе за подобряване на условията за отдих и туризъм и съответно увеличаване на туристопотока, което от своя страна ще създаде необходимите услови за създаване и развитие на бизнеса в общината и…
„Първа копка“ на обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа – с. Долни Луковит, Община Искър”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), договор №15/321/01408 от 19.12.2013г.
Публикувано на
На 12.05.2015г. стартираха строителните дейности  на обекта „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа – с. Долни Луковит, Община Искър”. При откриването на строителната площадка присъстваха представители на всички заинтересовани страни в строителния процес, съгласно изискванията на ЗУТ. Консултантската фирма, изготвила проектното предложение е „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД гр. София. Изпълнителят на обекта е ДЗЗД "АКВА ДОЛНИ ЛУКОВИТ" гр. София. Строителният надзор и контрол на СМР ще бъде изпълнен от „ВЕДИПЕМА” ЕООД гр. София. Авторският надзор ще се изпълнява от "ВКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД – Плевен, Предвидените дейностите по информация и публичност ще бъдат изпълнени от  ЕТ „ИЛИЯН МИХОВ-КЕНТАВЪР 66 гр. Плевен. Възложител…
Прессъобщение: Отлагане на откриване.
Публикувано на
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви че, официалното откриване на обектите: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа – с. Долни Луковит, Община Искър”, „Общински център – местен бит и култура” и „Туристическа екопътека “Тульово” - природа, сказания, легенди и съвременности” на Община Искър, на 12.05.2015г. (вторник) и на 13.05.2015г. (сряда) няма да се състои, поради неблагоприятните метеорологични условия и невъзможност за достъп до обектите, за което моля да ни извините! С уважение, инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ Кмет на Община Искър